Posts Tagged ‘63 phản hồi’

Câu chuyện Chủ nhật: Một cán bộ cao cấp lợi dụng chống tiêu cực, tham nhũng để gây rối.

Tháng Tám 6, 2012
(Nhà báo, nhà văn Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm xòe, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, ĐTDĐ: 0913381707).
Tiêu cực, tham nhũng đang là một hiện tượng xã hội. Đảng, Nhà nước ta đã có Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng nhằm trừng trị kẻ tiêu cực, tham nhũng; tạo điều kiện và bảo vệ  người chống tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, đây là “cuộc chiến” phức tạp, cam go giữa một bên là những người lương thiện, chân chính với một bên là những kẻ tiêu cực, tham nhũng, thoái hóa biến chất. Bởi vậy, không ít người chống tiêu cực, tham nhũng bị trù dập, thua thiệt ,“đấu tranh, tránh đâu”. Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp lợi dụng chủ trương này để gây rối trật tự xã hội, cản trở các cơ quan chức năng phổ biến và thực thi pháp luật. Cán bộ Tiền khởi nghĩa, sáu mươi năm tuổi Đảng Hoàng Mạnh Tùng, ngụ ở Khu phố 3, Phường Tháo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh là một trường hợp như vậy.
Kỳ I: Cán bộ Tiền khởi nghĩa và sáu mươi năm tuổi đảng Hoàng Mạnh Tùng lợi dụng chống tiêu cực, tham nhũng để gây rối xã hội, hại dân, hại đảng, hại nước như thế nào?
1- Hoàng Mạnh Tùng tố cáo người có công thành… người tiêu cực, tham nhũng.
 1

Khu phố 3, Phương Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh nhiều năm được cấp giấy khen về chi bộ trong sạch vững mạnh, về phong trào văn hóa, đoàn kết, tương trợ trong lối sống của nhân dân.

Năm 1999, Khu phố 3 có chủ trương xây dựn một nhà hội trường tiện cho sinh hoạt cộng đồng của người dân trong khu phố. ( Anh bên: Chân dung kẻ gây rối… Hoàng Mạnh Tùng)