Posts Tagged ‘30 phản hồi’

NHÂN VIỆC NHÀ THƠ MAI VĂN PHẤN HỐT NHIÊN THÀNH PHẬT và Nguyễn Quang Thiều email chửi Trần Mạnh Hảo*

Tháng Sáu 15, 2012

Trần Mạnh Hảo

Phật dạy: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên chuyện một người đang
 a h 1
là đảng viên cộng sản ( Marx: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân), một cán bộ hải quan như nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên biến thành Phật âu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái tin giật gân này ở đâu ra? Thưa bởi nhà thơ Dương Kiều Minh vừa thông báo trên tạp chí Nhà văn số tháng 03-2012 .
(Ảnh bên: Trung tướng Hữu Ước và Nhà văn Trần Mạnh Hảo)
Tạp chí Nhà Văn số 03-2012 ( của Hội nhà văn Việt Nam) có in bài của tác giả Dương Kiều Minh ca ngợi hết lời tập thơ vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam “Bầu trời không mái che” của Mai Văn Phấn, với một tiêu đề sau : “Cuộc trở về tâm không trong tập Bầu trời không mái che của nhà thơ Mai Văn Phấn”.