Posts Tagged ‘27 phản hồi’

Người Thanh Hóa choa là rứa đó. Thiện hạ có thèm không?

Tháng Bảy 12, 2012

Thứ bảy, ngày 12 tháng năm năm 2012

Bà Đầm xòe
Xứ Thanh là vùng đất vừa Vua vừa Chúa. Chúa cũng nhiều mà Vua cũng lắm. Vua cũng oai mà Chúa cũng hách. Nhiều đến mức chẳng người của tỉnh nào có thể so sánh được. Điều này, dân cả nước đã biết rõ, tôi chẳng thống kê làm gì. Nhiều người nói, lịch sử dựng nước và mở cõi của Đại Việt là lịch sử của người Thanh Hóa.

Nếu không có Dương Đình Nghệ (người Thanh Hóa) thì không có Ngô Quyền với dấu ấn lịch sử: người đâu tiên dựng nền độc lập cho dân tộc. Tôi không băn khoăn về điều này, vì Quyền là rể của Dương Đình Nghệ. sự nghiệp của Ngô Quyền bắt đầu từ sự kế tục sự nghiệp của Dương Đình Nghệ còn dang dở. Và, nếu không có Triệu Thị Trinh, Lê Hoàn, triều Vua Lê, Chúa Trinh, rồi triều Nguyễn, hẳn đất đai, sông núi, biển cả của Đại Việt ta nhất định chưa được như bây giờ.

Nhà bác Học Phan Huy Chú đã từng khảo sát đất Thanh và người Thanh rất kỹ càng. Ông nói: Thanh Hóa là vùng đất cổ, khí thiêng của non sông Bách Việt đều tụ cả về đây. Cho nên Thanh Hóa luôn luôn là nơi sinh ra những bậc kiệt hiệt cho đất nước. Ông còn phán rằng: trước họa xâm lăng, Thanh Hóa còn là Đại Việt chưa mất, Đại Việt sẽ mất khi Thanh Hóa mất. Đại Việt loạn lạc, triều chính rối ren, nhưng hễ Thanh Hóa chưa rối ren thì triều chính chưa mất.

(more…)

Ông Hà Minh Huệ nên khẩn trương từ chức.

Tháng Năm 10, 2012

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải dùng từ ngỗ ngược như thế với một con người, một “đồng nghiệp” bởi nghe câu nói “bất hủ” của ông khi hai nhà báo Ngọc Năm và Phi Long bị đánh dã man trong lúc tác nghiệp ở Văn Giang ngày 24/4/2012: “Cũng cần phải xem xét hai nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không”( Bà Đầm Xòe ngày 9/5/2012).
Nếu đúng là ông Huệ nói câu này thì việc ông còn mang danh nhà báo lại là người đại diện cho quyền lợi của giới báo chí Việt Nam là một sự sỉ nhục cho những người làm báo.
Đã đành, lâu nay cái gọi là hội nhà báo ở ta cũng như các đoàn thể khác trong “hệ thống chính trị-xã hội” hầu như chẳng có tác dụng là bao so với chức năng danh nghĩa của nó. Cơ bản nó chỉ mang tính chất trang trí cho xã hội “dân chủ” mà thôi.