Posts Tagged ‘20 nhận xét’

Hai nhà báo VOV bị đánh, phải chăng đó là điềm báo của sự thay đổi?

Tháng Năm 9, 2012

Bà đầm xòe

 58 Quán Sứ, trung tâm của Đài TNVN

Đài Tiếng nói Việt Nam hình thành ngày 7.9.1945 ngay khi cách mạng tháng Tám vừa thành công được 18 ngày. Người được giao chức Tổng giám đốc đầu tiên là ông Trần Lâm. Ông Trần Lâm người huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng, làm giám đốc Đài tới 43 năm (1945- 1988), lập kỷ lục thế giới về giám đốc Đài Phát thanh. Sau ông Trần Lâm, chức giám đốc thuộc về nhà báo Phan Quang 8 năm (1988- 1996). Sau ông Phan Quang đến nhà báo Trần Mai Hạnh (quê gốc Hải Hưng) 6 năm ( 1996- 2002). Nhà báo Trần Mai Hạnh do bị vướng vụ Năm Cam nên chức giám đốc được giao cho ông Vũ Văn Hiền (cũng quê huyện Thanh Miện, Hải Hưng) 8 năm ( 2002- 2011). Hiện tại ông Nguyễn Đăng Tiến (quê Hà Tây cũ) đang làm giám đốc.