Posts Tagged ‘14 phản hồi’

Cởi truồng được tiền và cởi truồng mất tiền.

Tháng Sáu 20, 2012

(Viết tiếp bài: Ăn cả lồn. Ăn cả máu lồn bà)

Bà Đầm Xòe
 
Cởi truồng ở đây là người cởi truồng, nhưng không phải là trẻ em nghèo khó không có mảnh vải che thân nên buộc phải cởi truồng, dù là thời tiết nóng lạnh thế nào; hoặc là đàn ông cởi truồng
 a 1
mà là phụ nữ trưởng thành cởi truồng
mà phụ nữ này đang còn ở tuổi sinh đẻ
mà không phải một người
mà là hai người
mà hai người lại là hai mẹ con. (Giống thơ Tân hiện đại của ai nhỉ?)
(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Mèo vờn… Mèo

Tháng Sáu 10, 2012
Bà Đầm Xòe
Mèo vờn mèo hay chó liếm mặt chó chỉ là cách sinh hoạt, vận động hoặc tập bắt mồi của cái giống này. Nó là việc làm thường xuyên, thậm chí là việc làm bắt buộc của chúng.
 meo 1
Nhà tôi có một con mèo. Vì là một nên nó chẳng có mèo khác để vờn, nhưng bài tập vận động bắt mồi vẫn thường xuyên diễn ra bằng cách mèo kiếm một viên sỏi hay một cục xương khi tung lên, lúc hạ xuống, lúc cào cào, lúc ngửi ngửi… để tập và rèn luyện kỹ năng bắt mồi. Cho nên mèo vờn mèo, chó liếm mặt chó là đặc tính của hai giống vật này.
Các báo ” lề phải” được chi tiền của dân để theo dõi, phản ánh kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội, mấy ngày gần đây, đều giật những tít ” nóng” tại Quốc hội khi mấy ông nghị “quyết liệt” nêu những tham ô, tham nhũng, trộm cướp… của ” bè lũ chúng mình” trong nền kinh tế “của chúng mình”.

Thông báo vĩnh biệt Đảng Cộng sản

Tháng Tư 16, 2012

Kính gửi: – CHI ỦY VÀ CHI BỘ 4
– ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 15 QUẬN TÂN BÌNH TPHCM

Nhà văn, đại tá Phạm Đinh Trọng

Tội là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19.5.1970. Đến nay, 20.11.2009, tôi tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng. Thiếu vài tháng nữa, tôi tròn 40 năm là người Cộng sản. Từ lúc tự nguyện đứng vào hàng ngũ Cộng sản, đến tự rút ra khỏi đảng là một quá trình chuyển biến trong tôi, từ nhận thức bằng tình cảm sang nhận thức bằng lí trí và cũng là quá trình chuyển biến của chính đảng Cộng sản, từ ý chí vì dân, vì nước sang ý chí chỉ vì sự tồn tại của đảng. Tôi xin trình bày về quá trình hai chuyển biến đó, một chuyển biến thuận, tất yếu, hợp qui luật phát triển và một chuyển biến nghịch, tiêu cực, thóai hóa.

(more…)

Thông báo vĩnh biệt Đảng Cộng sản

Tháng Ba 13, 2012

Kính gửi: – CHI ỦY VÀ CHI BỘ 4
– ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 15 QUẬN TÂN BÌNH TPHCM

Nhà văn, đại tá Phạm Đinh Trọng

Nhà văn, đại tá Phạm Đinh Trọng

Tội là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19.5.1970. Đến nay, 20.11.2009, tôi tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng. Thiếu vài tháng nữa, tôi tròn 40 năm là người Cộng sản. Từ lúc tự nguyện đứng vào hàng ngũ Cộng sản, đến tự rút ra khỏi đảng là một quá trình chuyển biến trong tôi, từ nhận thức bằng tình cảm sang nhận thức bằng lí trí và cũng là quá trình chuyển biến của chính đảng Cộng sản, từ ý chí vì dân, vì nước sang ý chí chỉ vì sự tồn tại của đảng. Tôi xin trình bày về quá trình hai chuyển biến đó, một chuyển biến thuận, tất yếu, hợp qui luật phát triển và một chuyển biến nghịch, tiêu cực, thóai hóa.

I. TÌNH CẢM ĐƯA TÔI ĐẾN LÍ TƯỞNG CỘNG SẢN

(more…)

CÁI CHẾT CỦA VĂN HOÁ VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA.

Tháng Một 24, 2012

Phạm Thành

Chẳng biết các bạn bloger khác khai bút đầu năm con Rồng thế nào, bađamxoe tôi khai bút đầu năm và cũng chính thức khai chương blog badamxoe.wordpress.com bằng bài viết này. Hẳn nhiên bài viết có nhiều khiểm khuyết, mong có ai đọc thì lượng thứ.

 1.Cái chết văn hoá.

Cái chết ấy chẳng biết từ khí nào? Từ gần 70 mươi năm do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hay từ hàng ngàn năm trước đây? Có lẽ là cả hai?

Từ ngàn năm nay người Trung Hoa luôn luôn không muốn có một Đại Việt độc lập. Các cuộc tàn sát văn hoá Việt nói riêng đã diễn ra liên miên. Không có triều đại nào của Trung Hoa lại không có một lần tàn sát văn hoá Việt, dân tộc Việt. Tàn sát về chủng tộc thì có gì tàn độc bằng, hiếp, giết đàn bà, con gái và hoạn chim buồi của đàn ông. Còn về văn hoá, đốt, cướp những tác phẩm văn hoá, lịch sử, nghệ thuật cả vật thể và phi vật thể, như “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” luôn là chiến lược không thay đổi của các triều đại Trung Hoa, cũng đã diễn ra cùng với sức mạnh của cuộc xâm lăng hoặc không trực tiếp xâm lăng. Bởi thế, một dân tộc có tới 4 ngàn năm lịch sử mà văn hoá còn lại chỉ là đấu tích. Nhan nhản những đấu tích còn lại. Ta có triều đại Triệu, bây giờ cố đô chỉ như một gò mối, như một vạt đồi đủ rộng cho chó ỉa. Ta có vương triều Đinh – Lê mà dấu tích còn lại chỉ là vài ba câu đối, vài bà nền móng ngôi nhà, một vài đền thơ nhỏ nhỏ, giống như khu một của một gia đình thường thường bậc trung bên Thái, bên Tầu.

(more…)