Posts Tagged ‘13 phản hồi’

Câu chuyện Chủ nhật: AI QUAY? AI PHẢN BỘI? (Tiếp theo Chủ nhật tuần trước)

Tháng Sáu 22, 2012
Bà Đầm Xòe 
4. Từ khi chưa có chính quyền trong tay ĐCS Việt Nam đã xác tínvới Dân rằng “đấu tranh này là trận cuối cùng”, và nhấn mạnh với nhân dân rằng ” trong cuộc đấu tranh này, nếu chúng ta có mất là mất đi xiềng gông và nô lệ”.
Và khi chính quyền đã có trong tay, Đảng Cộng sản VN tiếp tục xác tín với dân rằng: chính quyền sinh ra là để làm công bộc cho dân, chính quyền là “của dân, do dân và vì dân”. Thực là một cuộc lý thuyết về đấu tranh, một lý thuyết về chính quyền, một lý thuyết về dân sinh, dân chủ, nhân quyền hay mọi nhẽ, hay đến mức mà cái nền dân chủ tư sản chỉ như bọ hung ủn cứt thối vì cái dân chủ mà Đảng Cộng sản hứa hẹn đem lại cho dân ” gấp một triệu lần hơn dân chủ tự sản”.

Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng, sao lại thiếu KIÊN QUYÊT vậy cà?.

Tháng Tư 5, 2012

Bà Đầm xòe

Thấy trên Ba Sam có điểm đôi dòng : “Trước những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách có chủ đích của phía Trung Quốc ngày càng gia tăng, chúng ta cần có những biện pháp cụ thể, cương quyết và đồng bộ. Đấu tranh chính trị – ngoại giao, đấu tranh tại toà án quốc tế. Như thế, ngư dân mình mới yên tâm làm ăn trong chính vùng biển – trời của Tổ quốc.” và mở ngoặc đóng ngoặc Nguyễn Phú Trọng ( Nguyễn Phú Trọng). Bà đầm xòe mừng rơn khi đọc mấy dòng này bèn mở theo linh thì biết chính xác đây là bài đăng trên trang web Nguyễn Phú Trọng mang tựa đề: “Nỗ lực bảo vệ ngư dân chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia”, dưới bài ký tên Mộc Lan. Mộc Lan phải chăng là bút danh của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua cách hành văn Ba đầm xòe đoan chắc Mộc Lan với Nguyễn Phú Trọng là một (nếu không đúng xin được tạ lội). Nhưng để cho ăn chắc, Bà đầm xòe thưa cả Mộc Lan và Nguyễn Phú Trọng, tức là tác giả Mộc Lan có bài trên blog của Nguyễn Phú Trọng với cái tên: Mộc Lan- Nguyễn Phú Trọng. Đinh chắc như vậy làm Bà đầm xòe nhóm vui trong lòng mình, vì BĐX thấy lần đầu tiên Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng nói đúng một điều mà đối với những người yêu nước, yêu biển đảo Việt Nam đã xưa như trái đất, đó là điều “tố” anh bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng mà Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng là một nhân tố quan trọng lâu nay vẫn ráng sức chăm bón, quáng bá cho cái “cây 4 tốt và 16 chữ vàng” đó.

“Vua Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bảo TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng: Hãy đi lối này. Ông Trọng hăm hở đi theo. Ảnh tự liệu Google.

(more…)

Ngày xuân vẫn cứ … đôi lời lảm nhảm…

Tháng Hai 4, 2012

Nhà văn Nguyễn Đình Chính
 Gần đây trên mạng có nhiều bài tranh luận lời qua tiếng lại sôi nổi quanh cái đề tài biểu tình, tuần hành,  phản biện, trí thức v.v…Hình như có người ví như trận bão trong cốc nước chè.

Về trí thức

Xã hội  nào cũng có trí thức. Chỉ khác nhau là có xã hội coi trí thức như cục vàng nhưng lại có những xã hội coi trí thức như cục cứt.

Trong tầng lớp người tri thức cũng có dăm bẩy loại người. Như  trong các tầng lớp người khác trong xã hội. Trí thức ngay thẳng tử tế có, trí thức lươn lẹo khôn lỏi có, trí thức lưu manh cũng có. Lại có cả loại trí ngủ . v.v… Anh thuộc loại nào nó lộ ra ngay , đố mà ăn gian, nhập nhèm lừa được thiên hạ.

Về phản biện  
(more…)