Posts Tagged ‘118 phản hồi’

Lộ mặt Quan làm báo

Tháng Tám 24, 2012

Bà Đầm xòe

Hôm nay, thứ 5, ngày 23 tháng 8 năm 2012 Quan lam báo đăng bài “Thông tin khẩn gửi Chủ tịch nước, Tổng Bí thư và BCT. ” Thông tin khẩn…” của Quan lam báo nhằm hối thúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, BCT những việc sau đây:
1. Sau khi bắt nguyễn Đức Kiên cần kiên quyết bắt tiếp:
– Thống đốc Nguyễn Văn Bình,
– Nguyễn Văn Hưởng và Tướng Tô Lâm;
– Trầm Bê, Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Eximbank,
– Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh.
2. Cần bắt ngày để ngăn chặn hiện tương Domino đổ bể các ngân hàng.
3. Lên kế hoạch các ngân hàng hỗ trợ ngân hàng đổ bể và in tiền, phát tiền
4.  Chỉ thị cho TBT, CTN, BCT không được đánh trống bỏ dùi.
Đọc bài của Quan làm báo, tôi có cảm nhận và có một vài phát hiện sau:

Thứ nhất: