Posts Tagged ‘11 phản hồi’

Phong đang giật đùng đùng!

Tháng Năm 22, 2012

Bà Đầm xòe

Tôi có chú em, tên cúng cơm là Phong. Phong là cán bộ nhà nước và có chức tước hẳn hỏi.
Ấy mà, chả biết căn nguyên tại đâu, cả cơ quan đều gọi Phong là Phong Giật. Gọi là Phong Giật mà Phong không tự ái mà còn vui vẻ chấp nhận, và khoái chí nữa là khác. Phong Giật thường tự hào:
– Phong là gió. Mà là gió thì phải giật. Phong mà giật thì phong ấy còn khỏe mạnh, phong độ, còn rượu bia, gái tì tì.
Có người nghi ngại:
– Dưng mà người ngoài cơ quan người ta không nghĩ thế. Người ta nghĩ, Phong Giật là cái bệnh hủi cấp đến hồi co giật.
– Chấp chi người ngoài. Em lên chức, tăng lương có phải do người ngoài quyết định cho đâu.Phong nói có lý. Thành ra cái tên Phong Giật mới bị cán bộ tổ chức bổ xung vào lý lịch trích ngang – Phong mở ngoặc Giật – Phong (Giật) –  lúc nào không biết.
(more…)