ĐƠN GIẢN HÓA CÁCH TÍNH GIÁ CƠ SỞ XĂNG

 

 

Petrolimex-HO

Theo bảng giá cơ sở Hiệp hội Xăng dầu công bố ngày gần đây nhất (2/2/2016), có 4 loại thuế xăng dầu Việt Nam đang bị tính, bao gồm:
– Thuế nhập khẩu được tính ở mức 20%, tương đương, 1.322 đồng/lít
– Thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, tương đương 793 đồng/lít
– Thuế bảo vệ môi trường cố định 3.000 đồng/lít
– Thuế giá trị gia tăng là 1.338 đồng/lít.
Tổng cộng các khoản thuế trên là 6.453 đồng, tương đương với 43,8% giá bán lẻ xăng dầu.
Chưa hết, 2 khoản chi phí định mức và lợi nhuận định mức cũng được tính vào giá xăng dầu là 1.350 đồng/lít, cộng thêm mức trích vào quỹ bình ổn xăng dầu là 300 đồng/lít.
Cộng gộp các khoản thuế, phí kể trên lên đến 8.103 đồng/lít, tương đương 55% giá bán lẻ xăng dầu.
Nếu loại bỏ các yếu tố thuế phí, có thể giá xăng ở Việt Nam sẽ chỉ khoảng 7.000 đồng/lít. Vì Giá CIF có 6000 Đ một lít còn 1000 đồng còn lại là công của người kinh doanh xăng.


Bảng minh họa 17 tháng 2 naưm 2016
10372531_999550873426446_3061607891886582796_n

Nhìn vào bảng tính toán giá cơ sở giá xăng theo tôi hết sức rối rắm. Ta có thể làm đơn giản tính ra ngay. Nếu căn cứ vào giá xăng giá CIF hay giá đầu vào xăng ( 5926) ở mục 4 ta có thể tính toán như sau : 5926* 1,452= 8.604 đ Cộng với 5115 bằng 1.3719 đồng một lít giá xăng bán ra cơ sở. Trong đó 5115 là một số cố định.
Ta có thể lý giải bài toàn như sau: Mục 4) nếu coi giá CIF là 1. Mục 5) thuế nhập khẩu là 20% vậy 1*1,2= 1,2. Mục 6) thuế tiêu thụ đặc biệt 10% vậy 1,2*1,1= 1,32 Mục 11 ta tách làm 2. Mục thuế chồng thuế ta tính trước thuế VAT 10% vậy 1,32* 1,1= 1,452 . Hay 145,2% Nếu tính thuế theo cách đơn giản thuế là 40% thì giá lên (100%+40%) =140%. Nhưng thực tế ta phải chịu thêm 5,2% thuế ở khoản này. Tiếp tục ta công mục(7,8,9,10) hay ( 1050 +300+300+ 3000) bằng 4650 đ ( con số này cố định chỉ trừ khi họ tăng thuế môi trường thêm 1000 đ một lít). Vô lý cực kỳ khoản này (toàn thuế môi trường, chi phí định mức, lợi nhuận định mức, mức trích quỹ BOG) họ chồng thêm thuế 10% vậy 4650*1.1=5115 đ.
Ta có thể tính nhanh lấy giá CIF của 1 lít xăng nhân 145% cộng thêm 5000 Đ là tính ra giá xăng cơ sở. Cộng thêm 1000 đ nữa ra giá bán lẻ xăng.
Giá một lít xăng chịu một khoản thuế và phí là:13752- 5920=7832đ hay 7832:5920= 1,32 hay nó tăng thêm 132% so với giá CIF. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 14710. Chênh lệch giá CIF là 14710- 5920 = 8790 đ hay 8790: 5920= 148% hay nó tăng 148% so với giá CIF.
PTS theo nguồn Intrenet

%d bloggers like this: