Archive for Tháng Hai 25th, 2019

BỌN NGU THAM KIỂU GÌ CŨNG CHẾT VÌ NGU THAM( Phạm Thành)

Tháng Hai 25, 2019

Ngày 23.2.2019, hai ngài cựu bộ trưởng ( Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn) bị bắt, tống giam. Trước hai ngài bộ trưởng này, còn có hàng loạt các vị thuộc hạng tứ trụ cho đến bộ trưởng, thứ trưởng, tướng tá khác đã bị bắt tống giam hoặc ít nhất là bị vô hiệu hóa hay bị sỉ nhục như: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hòang, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang, Trịnh Xuân Thanh, vân vân, cùng các tướng lĩnh như Phùng Quang Thanh, Đõ Bá Tỵ, Phạm Quý Ngọ, Trương Gia Long, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, vân vân; còn đám doanh nhân lắm tiền, nhiều của cũng không tránh khỏi bị bắt, bị trấn lại tài sản như Bầu Kiên, Hồng Thắm, Ma sam, Trần Bắc Hà, vân vân, không thể tính hết số tham ngu này.

Ngu là chúng cứ tưởng, đồng đội đồng chí, cũng tham ngu như mình, sẽ chừa mình ra, mà không biết rằng, mình ngu tham, đồng chí, đồng đôi của mình cũng ngu tham như mình, thì làm gì có chuyện chừa nhau ra. Nó như chuyện cá ăn kiến và kiến ăn cá thôi. Hôm trước mày giầu có vì mày có quyền nên vơ vét được nhiều. Hôm sau, tao có quyền, tao cũng phải vơ vét như mày. Mà đối với bất kỳ một kẻ tham ngu nào thì tiền nào chẳng là tiền. Sự thật, kẻ ra lệnh trừng phạt đám quan tham và doanh nhân ngu tham này, đều do đồng chí, đồng đội sống cùng chuồng với nhau hết thảy. Chưa hề có trường hợp nào bị trừng trị là do các lực lượng khác thực hiện, trong đó có lực lượng dân chủ.
Giá mà chúng bớt ngu tham đi một tí, những đồng tiền chúng cướp được, trả bớt về nơi bị chúng cướp, dưới nhiều hình thức, trong đó có việc ngấm ngầm tài trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, thì khả dĩ sự ngu tham của chúng còn le lói sáng lên một chút ít tiền đồ; hoặc đoàn kết lại thành một lực lượng để chống lại. Đằng này, chúng cứ khư khư ôm chặt lấy của cải, để rồi không tránh khỏi bị đồng chí, đồng đội của nó, cho lên thớt, trấn lột lại sạch, mà cái tội cướp bóc mồ hôi nước mắt của dân chúng thì vẫn còn chình ình nguyên đó.
Như vậy, chúng vừa bị đồng chí, đồng đội cướp lại, bị hành xác, tống giam, lại vừa bị nhân dân căm ghét, tránh sao khỏi bị xét tội khi ngày mai đất nước có dân chủ.
25.02.2019
Phạm Thành