Archive for Tháng Chín, 2018

Ngày 2 tháng 9 là ngày gì và vài nét về Hò Văn Đản ( trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà báo, nhà văn BĐX Phạm Thành).

Tháng Chín 2, 2018
….

“Thằng cháu. Cần biết thêm sự thật này nữa. Ngày mồng hai tháng chín năm Một chín bốn lăm, dân thủ đô tổ chức mít tinh ủng hộ chính quyền của Bảo Đại – Trần Trọng Kim, bọn Hò Văn Đản đã lợi dụng thời cơ này cướp lấy chính quyền của Bảo Đại – Trần Trọng Kim và đọc tuyên ngôn độc lập cho nước Mynga, tước quyền cai trị của Pháp. Bọn Pháp quá cay cú, tức giận trước tuyên ngôn độc lập của Hò Văn Đản. Vẫn trong cơn say nghiện khai hóa văn minh cho dân Mynga, bọn Pháp liền dùng vũ lực quân sự xâm chiếm trở lại nước Mynga. Chính quyền non trẻ của Hò Văn Đản bỏ thủ đô chạy lên miền rừng núi Việt Bắc, tính bài kháng chiến lâu dài. Trước khi rời thủ đô, đảng trưởng Hò Văn Đản ra lời kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến đánh lại Pháp với khả năng: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gươn thì dùng thúng mủng gậy gộc” , đồng thời ông ta ban ra chỉ thị “Tiêu thổ kháng chiến” trong cả nước.

(more…)

XIN HỎI 2 ÔNG TƯ SANG và BA DŨNG

Tháng Chín 1, 2018

Nguyễn Đăng Quang

Cách đây 4 năm, trước việc các LLVT (gồm quân đội và công an) bị huy động tùy tiện và trái pháp luật vào các cuộc cưỡng chế, giải tỏa đất đai bất hợp pháp, và nhất là vào việc ngăn chặn, cản trở các cuộc biểu tình yêu nước của toàn dân phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Tổ quốc, ngày 2/9/2014, hai mươi (20) cựu sĩ quan Quân đội và Công an chúng tôi đã cùng nhau ký kiến nghị gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (sau đây gọi tắt là “Kiến nghị 20”). Kiến nghị nêu 4 yêu cầu rất cụ thể. Tôi xin đề cập 2 trong 4 đòi hỏi của “Kiến nghị 20” này như sau:

Kiến nghị 1 nêu rõ: “Không được huy động Quân đội và Công an vào bất cứ việc gì có hại cho nhân dân. Quân đội có nhiệm vụ Hiến định là “Bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm”, do vậy tuyệt đối không được huy động Quân đội vào những việc mang tính đối kháng với nhân dân, như giải tỏa đất đai, ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa… Công an có nhiệm vụ Hiến định là “Bảo vệ An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm”, do vậy tuyệt đối không lạm dụng Lực lượng Công an vào việc đàn áp những người dân vô tội đấu tranh đòi giải quyết những quyền lợi hợp pháp của mình!” (hết trích 1)

(more…)