Archive for Tháng Chín 13th, 2018

Ba Điều Kiện, một nguyên nhân tiêu tùng cộng sản cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam.

Tháng Chín 13, 2018

Nhà báo Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

1 nguyên nhân, đó là:

Chính thể chế độc tài do người cộng sản dựng lên và vận hành sẽ giết chết cộng sản cầm quyền. Bởi rằng, chính cái thể chế độc tài đó sẽ tha hóa cộng sản cầm quyền từng bước, biến con người thành chó. Biến con người chỉ còn có bản tính là lòng tham, biến trí tuệ con người chỉ còn biết trung thành với lòng tham đó. Bản tính tham và trí tuệ tham cũng từng bước nhích dần, phát tán cho đến khi chó có biểu hiện ăn tạp, “ăn không từ một thứ gì” thì bản tính chó trung thành, chó tham lam sẽ chuyển giai đoạn sang chó ngộ, tức, chó bị nhiễm vi rút dại. Một khi chó đã bị nhiễm vi rút dại, không bị ai đập chết, nó cũng tự khắc mà chết. Nhưng, do chó dại có đặc điểm hung hăng cắn xé bất kỳ ai, bất kỳ cái gì khi bệnh dại phát triển ở giai đoạn cuối, nên với bản tính phòng vệ, con người thường phải đập chết nó mà rất ít khi để cho nó tự chết.

(more…)

Trần Huynh Duy Thức, hãy ra khỏi nhà tù và xuất ngoại, sang Mỹ ( Bài thứ 2).

Tháng Chín 13, 2018

BĐX Phạm Thành.

Dân Việt Nam, có bản tính cơ hội chủ nghĩa. Sự cơ hội này có ở cả 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Bản tính đó đã được các trí nhân Việt, từ lâu, đã tổng kết: “Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”. Điều này có nghĩa là: khi chưa thấy mình chết đến nơi thì vẫn “bình chân như vại” khi thấy hàng xóm chết.

Trong một cơ cấu đàn áp vừa đông, vừa nhiều, vừa bạo liệt kỹ càng, đặc biệt, mọi chủ trương, kế hoạch và mệnh lệnh hiện nay đều xuất phát từ Hán Cộng, lãnh đạo Việt Nam chỉ cung cúc cụp tai, vảy đuôi thực hiện, thì chẳng có lực lượng nào ở trong nước đủ mạnh để lật đổ được chính quyền phản động hiện nay đâu. Thức ở lại, quyết sống, chết ở trong nước, làm gương đấu tranh, rồi cũng như Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách, Trần Độ, và biết bao tấm gương khác mà thôi. Dân Việt Nam, chả có mấy ai theo Thức, vì Thức mà vùng lên lật đổ tà quyền cộng sản ngay đâu. Thức sống hay chết ở trong nước, cũng chỉ như ngọn nến, sáng lên ở một góc tối nào đó, mà thôi; đại cục lật đổ tà quyền cộng sản cũng chỉ sáng lên một tí, rồi tắt, mà thôi.

(more…)

Tôi kêu gọi Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngừng tuyệt thực (Bài 1).

Tháng Chín 13, 2018

Tác giả Hậu Chí Phèo và Cò hồn Xã nghĩa Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 28 ( tính đến ngày 11.9.2018) Với thời gian tuyệt thực như vậy, cái chết đã cận kề bên Thức. Người khuyên Thức dừng tuyệt thực. Người nói, tôn trọng quyết định của Thức.Người nói, người khuyên đều có cái lý của họ. Còn tôi, tôi cũng khuyên Thức: dừng tuyệt thực.

Tại sao tôi khuyên Thức dừng tuyệt thực?

Vì tôi không rõ Thức tuyệt thực nhằm mục đích gì?

(more…)

Dân Việt Nam Liệt Kháng Đấu Tranh Vì SỢ Hay Do Bản Tính CƠ HỘI Chủ Nghĩa? (1)

Tháng Chín 13, 2018

Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Đại đa số ngươi Việt Nam bây giờ đã nhìn nhận ra bản chất đàn áp dã man, cướp bóc không từ một thứ gì của chế độ và bộ mặt thật nhớp nhúa, phản động, ngu tham của cộng sản cầm quyền Việt Nam. Đa số cũng thừa nhận rằng, chế độ này tất yếu sẽ sụp đổ, cộng sản cầm quyền tất yếu sẽ bị thay thế.

Đa số là như vậy. Thế nhưng, chế độ này vẫn tồn tại một cách dai dẳng. Cộng sản cầm quyền vẫn cứ hung hăng cầm quyền mà không sợ bất kỳ “bố con thằng nào”.

Tại sao?

Tại người Việt Nam mang bản tính SỢ hay do người Việt Nam mang bản tính CƠ HỘI chủ nghĩa nên không dám đấu tranh hay là do cả hai?

(more…)