Archive for Tháng Sáu 20th, 2018

Ngẫm Mà Đau.

Tháng Sáu 20, 2018

Bà Đầm Xòe ( fb 30.5.18)

– Đất nước là của chung, trong đó có mình, đéo phải của riêng thằng nào, con nào, nhưng chỉ có một số thằng, số con, có quyền sử dụng, muốn đào, muốn bới, muốn tặng, muốn bán, muốn cho ai, muốn làm gì cũng được. Ấy mà cả một dân tộc có tới 90 triệu người; người lớn, trẻ em; học hành, bằng cấp đủ cả, lại chỉ biết đứng nhìn; thậm chí có kẻ còn khen ngợi, tung hô mấy thằng, mấy con bán nước cầu vinh đó.

(more…)

Trọng lú ơi, tao xin mày đấy.

Tháng Sáu 20, 2018

Nhóm Bà Đầm Xòe (fb 28.5.18)

Mày giàu có, mày quyền lực nhất Việt Nam rồi, mày còn chưa thỏa hay sao? Sao mày cứ say sưa liếm đít Tàu Cộng, rắp tâm bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng mãi thế?

Tao xin mày đấy.

Mày muốn ăn óc tao, tao xin bổ đôi óc tao ra cho mày xơi.

Mày muốn ăn thịt tao, tao thuê ngươi lóc thịt tao ra cho mày xơi.

Mày muốn ăn xương cốt tao, tao thuê ngươi lóc xương tao ra, hầm nhừ hay nấu cao cho mày xơi.

(more…)

Một dân tộc không biết sỉ nhục, dân tộc đó không đáng tồn tại.

Tháng Sáu 20, 2018

Bà Đầm Xòe ( fb 25.5.18)

Dân tộc đó có tên Việt Nam và đã, đang mất dần sự tồn tại bởi chỉ một nước, đó là Tàu Cộng.

Không biết sỉ nhục ở lẽ:

– Đất nước là của chung, trong đó có mình, đéo phải của riêng thằng nào, con nào, nhưng chỉ có một số thằng, số con, có quyền sử dụng, muốn đào, muốn bới, muốn tặng, muốn bán, muốn cho ai, muốn làm gì cũng được. Ấy mà cả một dân tộc có tới 90 triệu người lớn, cúi đầu chấp nhận, thậm chí còn khen ngợi, tung hô mấy thằng, mấy con đó. Cam tâm làm nộ lệ, thích thú làm nô lệ đến thế, không biết sỉ nhục, vô liêm sỉ còn hơn cả chó, lợn, đến Chúa cũng không chịu được, dân tộc ấy không đáng tồn tại.

(more…)

Những kẻ ngu muội đang cùng Nguyễn Phú Trọng bán nước, bán dân tộc.

Tháng Sáu 20, 2018

Nhóm Bà Đầm Xòe (25.4.18)

Mình thấy cư dân mạng nhiệt liệt tung hô phong thánh cho ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu là đám bò đỏ, bọn tay sai của Tàu Cộng, có nhiệm vụ bợ đít Phú Trọng thì còn chịu được. Đằng này, có rất nhiều gương mặt những người đấu tranh cũng nhập vai vào đám bò đỏ, tung hô ông Trọng không tiếc lời. Cho rằng, chống tham nhũng là con đường sáng, đúng nhất để cứu dân, cứu nước lúc này, mà không có não bình thường để thấy rằng, thực chất chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là tiêu diệt phe phái, làm suy yếu, làm tan rả khối đại đoàn kết dân tộc, dọn bãi, dọn đường cho Tàu Cộng cai trị lâu dài nước ta, theo kịch bản soạn sẵn của Tàu Cộng. Chứ chống tham nhũng mà không có thể chế chính trị đúng để diệt tận gốc tham nhũng thì chống cái lồn gì? Nó chỉ là chống theo kiểu “một lổ nông sâu mấy cũng vừa”. Cắm vào rồi lại rút ra. Cặc vẫn nguyên là cặc mà lồn thì vẫn nguyên là lồn. Nghĩa là tham nhũng không diệt được mà ngày một tràn lan như vốn có của chế độ độc tài, phi nhân, tăm tối.

(more…)