Archive for Tháng Năm 15th, 2018

HN7- Hội nghị củng cố quyền lực không mấy thành công.

Tháng Năm 15, 2018

Vũ Thạch.

Sau những vụ “đốt củi” rất thành công, đặc biệt phá tan 2 tụ điểm quyền lực tại TP/HCM và Đà Nẵng, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tiên đoán rằng ở mức tối thiểu tại HN7 phe ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ loại hẳn Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra khỏi bàn cờ và điền khuyết 2 hoặc 3 ghế trống tại Bộ Chính trị để đặt nền nhân sự cho Đại Hội Đảng 13. Đây là thời cơ thuận lợi và thời điểm xung yếu nếu ông Trọng muốn bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ và thống nhất quyền lực về một mối như lãnh tụ Tập Cận Bình tại đại hội tới.

Thực tế đã không diễn ra như vậy.

Ông Trần Đại Quang không chấp nhận ra đi dễ dàng như ông Đinh Thế Huynh. Sự cố gắng trở về từ nơi chữa bệnh và góp mặt, góp tiếng của ông Quang tại Hội Nghị 7 đã phát ra một làn sóng năng lực đáng kể và trở thành lớp keo liên kết các phe phái không theo ông Trọng.

(more…)

Tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa và Dư luận: Bài 4 – Cò hồn Xã nghĩa với an ninh.

Tháng Năm 15, 2018

(Tác giả sẽ giành từ 60 ngàn đến 100 ngàn/ cuốn cho quỹ từ thiện hỗ trợ người đấu tranh).

Hưởng ứng phong trào thi tiểu thuyết lần thứ IV của Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2014, tác giả Phạm Thành liền hăm hở đem nộp quyển Bản thảo tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa vừa viết xong cho Hội Nhà văn Việt Nam để dự thi. Bất ngờ một tháng sau, tác giả Phạm Thành nhận được Giấy Triệu tập của công an Tp. Hà Nội, yêu cầu tác giả có mặt để làm rõ đơn tố cáo tội phạm của Hội nhà văn Việt Nam về nội dung tiểu thuyết và đơn tố cáo tội phạm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về mấy chục bài báo đăng trên blog Bà Đầm Xòe mang nội dung phản động, chống đối. Trang “thông tin Chống phản động” đã đưa tin:

(more…)