Archive for Tháng Năm 7th, 2018

Tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa nói về học thuyết của Mac Lenin về Chủ nghĩa xã hội.

Tháng Năm 7, 2018

Lời BĐX: Nhân 200 năm ngày sinh Các mác, mời các bạn thưởng thức trích đoạn tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành về chủ nghĩa xã hội của học thuyết Mác Lê nin được lũ cò mồi cộng sản, đứng đầu là Hò Văn Đản, du nhập và thực hành ở nước Mynga.


….
“Còn tại sao cha lại cứ khăng khăng gọi cái chế độ do bọn Hò Văn Đản dựng lên và thực hành cai trị là chế độ Cò hồn Xã nghĩa, chứ không phải là chế độ Dân chủ, Cộng hòa hay Quân chủ gì, là vì tất cả các mục tiêu, từ áo cơm, đến tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội mà bọn Hò Văn Đản trương ra, hứa hẹn với dân chúng, đã không thực hiện được bất kỳ một mục tiêu nào. Sự thật, chế độ của hắn là chế độ độc tài, phi nhân, dã man, ma quỷ, lừa dối.
Vì học thuyết Xã nghĩa chỉ là mớ lý thuyết hoang tưởng về một xã hội không có thật. Linh hồn của học thuyết như những con cò mồi làm từ tre nứa rơm rạ. Nó chỉ là hình nộm con cò mang hồn cò chứ không phải là con cò thực. Dân Mynga ta gọi những con cò hình nộm đó là con cò hồn. Học thuyết về Xã nghĩa của Mác Lê cũng chỉ như những con cò hồn đó. Học thuyết cò hồn đó được một bọn thảo khấu, lưu manh, có tên là cộng sản, hân hoan tự tin đội trên đầu, thờ trong tim, cổ vũ dương cao, lấy làm vũ khí đấu tranh, tập hợp quần chúng cần lao.

(more…)

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 6)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 6: Dừng cuộc tranh luận

Tôi nhận một lời khen và một lời khuyên, nên đóng màn bi hài kịch lính đánh thuê cho hai phía Tư bản và Cộng sản này lại. Ai còm gì, tôi cũng không để ý nữa.

Quang Nguyen:  “Tôi nghiêng mình kính phục anh! có tấm lòng yêu nuớc, gan dạ và tánh cương trực , thẳng thắn, tôi sống tại thành phố San Jose của tiểu bang cali nay đã 30 năm, thành phố này coi như là thủ phủ “chống cộng” nhưng suốt 30 năm tôi chưa hề tham gia hay ủng hộ bất cứ một chuyện gì của mấy ông cờ vàng chống cộng ở dây hết, vi tôi nghĩ nếu không có mấy ông cờ vàng chống cộng này thì chắc những phong trào đấu tranh trong quốc nội và quốc ngọai đã đòan kết và mạnh hơn nhiều rồi”.

(more…)

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 5)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 5: Bò Đỏ, Bò Vàng.

Học tập tinh thần của Bác Đức (fb Nguyên Mệnh Dức) nên có mấy dòng này: Mấy con “bò vàng” núp lùm chống cộng ở đâu, chẳng ai biết, trong khi Phạm Thành tôi, người duy nhất ở quốc nội, nhà ở chỉ cách nhà Nguyễn Phú Trong, có 1 km đường bộ, dám công khai, bền bỉ và liên tục vạch rõ tội ác của cộng sản, từ ông Hồ Chí Minh cho đến ông Nguyễn Phú Trọng, và kêu gọi lật đổ/ giải thể cộng sản cầm quyền thì mới có dân chủ, thuộc hàng số 1 “vua biết mặt chúa biết tên”. Phạm Thành tôi chấp nhận đem mạng sống của mình treo lên sợi tóc để vạch rõ sự thật, bất kể họ là ai, thuộc lực lượng nào. Trong khi đám “bò vàng”, gọi là căm thù cộng sản, mà chẳng ai biết họ căm thù cái gì, căm thù ai, chỉ lăm lăm thấy ai traí ý mình, không phù hợp nhận thức của mình là bâu vào cắn xé, nhục mạ người ta, đến đám “bò đỏ” cũng không thể sánh bằng. Tôi đây, có đến 50 hay 60 bài vừa của an ninh, vừa của đám “bò đỏ” tấn công, vu cáo tôi, hò hét bắt tôi, nhưng họ chỉ quy kết tôi ở tội phản động, tội chống đảng, chống nhà nước, cần bắt giam, cải tạo mà chưa hề dùng đến các cụm từ “thằng Phạm Thành chó đẻ”, “thằng Phạm Thành khốn nạn” “Tao gặp mày sẽ giêt mày liền”, vân vân, như đám “bò vàng” núp lùn ở đâu đó, dưới tán tre xanh Việt Nam hay dưới tượng thần tự do ở nước Mỹ, quy kết, lên án. Phạm Thành tiếp tục bị lực lượng cờ vàng và có cả những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam ném đá dữ dội.

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 4)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 4: Không biết, không chấp nhận sự thật thì chưa/ không thể trưởng thành.

Trước năm 1945, theo xu thế cách mạng thời đại, cả nước Việt Nam cùng nắm tay nhau chống Pháp, Nhật, chống phong kiến nhà Nguyễn.

Năm 1945, lợi dụng khỏang trống quyền lực, các lực lượng yêu nước, trong đó có đảng cộng sản, đã cướp được chính quyền của Bảo Đại –Trần Trọng Kim, được Pháp hậu thuẩn. Trước xu thế cách mạng thời đại và mang con tim dân tộc, chính quyền Bảo Đại – Trần Trọng Kim chấp nhận chính quyền lâm thời, tự tan rả và không đồng ý cho Pháp đàn áp lực lượng cách mạng.
Năm 1946, Pháp được sự hâu thuẩn của Mỹ trở lại xâm chiếm lại Việt Nam. Cả nước Việt Nam lại cùng một công trường đánh Pháp.

(more…)

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 3)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 3: Những bộ não đất sét mà đòi lật đổ cộng sản cầm quyền, không khác gì Trọng lú bây giờ muốn dân chủ mà vẫn do cộng sản cầm quyền.

Đó là não của những người chỉ coi cờ vàng, cờ phong kiến, cờ bại trận, cờ muốn lợi dụng thế lực ngoại bang để chia cắt vình viễn đất nước, làm cứu cánh trong cuộc đấu tranh sinh tử để giải thể cộng sản cầm quyền.

Những người có tư tưởng và hành động nhằm thống nhất đất nước, họ là ai? họ như thế nào, nhưng họ muốn và dốc tâm huyết trong điều kiện có thể để thống nhất đất nước, họ không bao giờ sai. Văn hóa của đất nước này là như vậy. Còn nếu chỉ vì cái bánh mì mà mong muốn đất nước chia cắt, thì người đó, trí tuệ cũng chỉ ngang giống lợn, giống bò.

(more…)

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 2)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 2: Lịch sử cuộc chiến Nam Bắc (1954 – 1975) trong trí não của tôi.

Những oan hồn của chiến tranh Nam-Bắc.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định đình chiến Pháp – Việt được ký kết tại Genève 1954. Đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền. Ở miền Bắc, bộ đội được giải ngũ, phục viên. Miền Bắc ào ào vào công cuộc cải cách ruộng đất và hình thành nhà nước Hợp tác xã. Dân chúng ca vang lời ca hòa bình và run sợ trước cải cách ruộng đất. Có nhiều tư liệu nói, ông Hồ và ông Giáp không muốn có chiến tranh.

Miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên bố tẩy chay Tổng tuyển cử.

Miền Nam, một số cán bộ, con em cán bộ ra Bắc Tập kết, với tinh thần sau vài năm sẽ trở về khi hai miền thống nhất thông qua bầu cử.

(more…)

VNDCCH và VNCH, phải chăng đều là lính đánh thuê? ( bài 1)

Tháng Năm 7, 2018

Bài 1: Một Nhận Định Chính Xác Của Luật Sư Hà Huy Sơn.

Lời BĐX: Từ 1 Stt trên fb Luật sư Hà Huy Sơn: “Một bên là lính đánh thuê. Bên kia cũng vậy nhưng lại tưởng mình là chính nghĩa. Cuối cùng cũng có bên thắng, bên thua. Thực ra cả 2 bên đều thua mà đến nay vẫn ko bên nào chịu mở mắt. Lịch sử luôn luôn đúng”, đã bùng lên nhiều ý kiến chỉ trích và cho rằng chỉ có VNDVCH là lính đánh thuê, con VNCH thì không.

Bà Đầm Xòe Phạm Thành tán thành nhận định của LS Hà Huy Sơn và viết trên fb Phạm Thành như sau:

Một Nhận Định Chính Xác Của Luật Sư Hà Huy Sơn:

LS Hà Huy Sơn.

“Một bên là lính đánh thuê. Bên kia cũng vậy nhưng lại tưởng mình là chính nghĩa. Cuối cùng cũng có bên thắng, bên thua. Thực ra cả 2 bên đều thua mà đến nay vẫn ko bên nào chịu mở mắt. Lịch sử luôn luôn đúng”.

Chính xác ở đây là đặt góc nhìn ở cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng sản và Tư bản. (Lưu ý: Nền tảng cho sự phán xét ở đây là người còm phải thống nhất tiên đề của Phạm Thành là: Kẻ nào ủng hộ, kiên định theo quốc tế, chia nước Việt Nam ra làm hai nước lâu dài, kẻ đó là kẻ ngu muội và phản bội dân tộc).

VNCH có ý chí thống nhất đất nước không? Có. VNDCCH có ý chí thống nhất đất nước không? Có. VNDCCH đã đưa quân lực vào miền Nam để thực hiện thống nhất. Dân VNCH gọi miền Bắc là xâm lược. Vây miền Nam có đưa quân lực ra miền Bắc không? Có. Nếu nói là không thì: Từ năm 1964 – 1973, Mỹ đem máy bay bay khắp miền Bắc chỉ để dạo chơi thôi sao? VNCH thả gián điệp ra miền Bắc, người nhái bò khắp các vùng biển của miền Bắc, chỉ để tập bơi hay sao? Lam Sơn 719 đưa quân ra Quang Trị cũng chỉ để nhằm thua trận để có chính nghĩa hay sao? Nếu VNCH không thất bại trong lần đưa quân ra Quảng Trị này, chắc VNCH đã cắm được cờ ở Hà Nội rồi”.

(more…)