Archive for Tháng Ba 5th, 2018

Niềm Tin Của Tôi bị Lung Lay (Thay thư ngỏ gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam).

Tháng Ba 5, 2018

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Ảnh: Tổng thống Ấn Độ và ông Hồ đứng cạnh nhau năm 1959. (Ảnh của TL).

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong nhiều tháng nay, niềm tin trong lòng tôi bị lung lay dữ dội vì thấy trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về truy tìm nguồn gốc của “Cha già dân tộc”- ông Hồ Chí Minh – khi đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh ông Hồ Chí Minh chỉ là ông Hồ Tập Chương. Trong đó có chi tiết: “Chỉ cần so sánh chiều cao với nhau thì sẽ biết đâu là ông Nguyễn Ái Quốc, đâu là ông Hồ Tập Chương”.

(more…)

“Giấy Triệu tập” không thể ghi và ký tùy tiện.

Tháng Ba 5, 2018

Nguyễn Đăng Quang.

Nước ta theo mô hình nhà nước “Dân chủ Nhân dân” 31 năm ở miền Bắc, khi chuyển sang mô hình nhà nước “Xã hội Chủ nghĩa” trên phạm vi toàn quốc cũng đã được 42 năm, tổng cộng tất cả là 73 năm! Cả hai mô hình nhà nước này đều được mô tả với người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế là “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”! Ấy vậy có một sự việc “chẳng ra sao” vừa mới xảy ra hôm qua đối với một công dân nguyên là người đứng đầu Đảng bộ và Chính quyền xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Thủ đô Hà Nội. Được “đương sự” cho phép, tôi xin kể ra đây để bạn đọc xa gần suy nghĩ và đánh giá xem nó có nên xảy ra trong một nhà nước mà Đảng ta luôn gọi là “Nhà nước pháp quyền XHCN do dân, của dân và vì dân” hay không?

(more…)