Archive for Tháng Mười Hai 28th, 2017

CHẾ ĐỘ NÀY CÓ SỤP ĐƯỢC KHÔNG?

Tháng Mười Hai 28, 2017

Nhiều người nói chế độ này mạnh lắm không sụp đổ được đâu, các ông đừng lấy trứng chọi đá, ĐCS là một tổ chức chặt chẽ gồm 4 triệu đảng viên, ĐCS nắm chọn hành pháp lập pháp và tư pháp, ĐCS nắm quận đội và Công an. Trong khi lực lượng dân chủ trong nước rất nhỏ bé, còn lực lượng dân chủ ở nước ngoài thì hầm bà làng.

(more…)

SUY NGHĨ THẾ NÀO VỀ SỐ TIỀN NGOẠI HỐI VN KHOẢNG 40 TỶ ĐÔ LA.

Tháng Mười Hai 28, 2017


Nhà nước bơm tín dụng khoảng 22% một năm tương ứng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng VN.
_Số tiền này chẩy vảo chứng khoán kích cầu cho thị trường chứng khoán đang từ 500 điểm đã lên đến gần 1000 điểm trong năm nay lên gấp đôi. Theo 1 số chuyên gia thị trường chứng khoán của VN khoảng 600 điểm là hợp lý.
_Số tiền này chẩy vào thị trường B ĐS làm kích cầu thị trường B ĐS là cho giá B DS tăng lên gấp đôi.
_Số tiền bơm ra chính là số tiền gom đô la làm cho dự trữ ngoại hối của Vn khoảng 40 tỷ đô la.

(more…)