Archive for Tháng Chín 17th, 2017

Thân hữu của Hội sinh viên nhân quyền.

Tháng Chín 17, 2017

Trần Hoàng Phúc bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt tháng 7 năm 2017.

Nguyễn Đăng Quang

Nhân quyền là một giá trị phổ cập toàn cầu. Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do cố Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và tuyên đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945, được mở đầu bằng lời trích bất hủ từ 2 áng văn vĩ đại của nhân loại về Nhân quyền. Đó là bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791:

“ Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

(more…)

Hai ngày bão lớn đi qua.

Tháng Chín 17, 2017

Đặng Huy Văn

Hai ngày bão lớn đi qua

Kỳ Anh đổ nát, con ra đứng đèo

Nhà tan, đường hỏng, trường xiêu

Càng thương quê mẹ khó nghèo, cha ơi!

Nhìn sông, nhìn biển, nhìn trời

Còn đâu cảng cá một thời hỡi cha?

Giặc Tàu dựng Formosa

Nhờ bầy bán rẻ ông bà tổ tiên

Sao không thổi đảng cuồng điên

Tham quyền, tham chức, tham tiền…bay đi?

(more…)