Archive for Tháng Tám 31st, 2017

Ngày tàn Cộng Sản

Tháng Tám 31, 2017

Thái Sơn.

Mong các bạn hãy quan tâm nhiều đến tình hình đất nước.

Khoảng 10 năm trước lượng tiền Việt Kiều gởi về VN tăng đột ngột, Nhưng lượng Kiều hối đổ về VN liên tục giảm từ năm 2016 (giảm 4 tỷ đô), trong khi đó lượng tiền từ VN đầu tư mua nhà ở Mỹ là 3 tỷ đô la (theo Hiệp Hội Bất Động Sản Mỹ), Còn theo hồ sơ Panama, năm 2016, đưa ra danh sách 189 người trốn thuế liên quan đến VN, và trong 2015, lượng tiền từ VN chuyển ra nước ngoài là 19 tỷ đô la.  Hiện nay, lượng tiền từ VN đầu tư sang mua nhà, đất sang Đức cũng tăng.

(more…)