Archive for Tháng Tám 20th, 2017

Thuế VAT tăng từ 10% lên 12% toàn dân Việt Nam bị ảnh hưởng

Tháng Tám 20, 2017
Bộ Tài chính muốn tăng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 12% do nợ công cao. Nợ công Việt Nam ước tính khoảng 2,6 triệu tỷ VN Đ.
Nợ công Việt Nam xấp xỉ 65% GDP. Một ngày chính phủ Việt Nam trả nợ khoảng 1000 tỷ VN Đ trong đó có 700 tỷ VN Đ nợ gốc và 300 tỷ đồng lãi vay. Ước tính một năm chính phủ VN trả nợ khoảng 16 tỷ đô la Mỹ.

(more…)