Archive for Tháng Bảy 7th, 2017

Thiên đường mở cửa

Tháng Bảy 7, 2017

GS David Tran

Từ ngàn xưa chuyện thiên đường-hạ giới luôn tương phản, nghịch lý nhau và sự thiệt thòi, bất hạnh, vô phúc…luôn trút hết lên đầu người phàm tục  mà kẻ tiên (cõi trên) người phàm (hạ giới) đều thấy, biết nhưng hầu như đều cam nhận (người phàm) vì cho rằng đó là lẽ trời, luật tạo hóa… và cũng chẳng biết kêu đòi…???

Ngày nay trên hành tinh xanh này cũng có rải rác vài ba cái thiên đường ấy mà là thiên đường thời hiện đại. Chẳng có thần thông, bùa phép chi mà cái đám cõi trên ấy vẫn ngồi trên đầu mọi thần dân ở cái xứ sở mà chúng cai trị và vô tư phán xuống những điều luật, chỉ dụ…vô cùng nghịch lý, lạ đời hầu như là tai ách cho muôn người và đem lại mọi nhu cầu, lợi ích cho toàn đám cõi trên. Thế nhưng không hiểu bá tánh ở nơi này đã bị mất linh hồn, bị tẫy não tự bao giờ mà cứ một mực nghĩ rằng “cuộc sống như thế là bình yên hạnh phúc lắm rồi!” và cũng chẳng bao giờ biết đến sự nghịch lý, bất công, thiệt thòi mất mác… những thứ tự có trên cõi đời, nơi bản thân mình đã bị cướp đoạt. Do đó sự đấu tranh, đòi lại công bằng là không thể và những ai có những bãn lĩnh trên hầu như là bị cô lập và cô đơn với mọi người, giữa hàng triệu là nạn nhân mà chính họ không hề hay biết.

(more…)