Những con số thống kê kinh tế báo cáo ra Quốc hội, nếu được cộng dồn lại, sẽ cho thấy tổng nợ xấu đã xử lý và chưa xử lý lên tới khoảng 1.200 ngàn tỷ đồng, chiếm đến hơn 40% tổng dư nợ cho vay là hơn 3 triệu tỷ đồng vào giai đoạn năm 2011-2012, không phải là 17% tổng dư nợ bằng 500 ngàn tỷ (Theo TS Phạm Chí Dũng).

Nếu tính luôn số nợ của DNNN vào nợ công thì nợ công sẽ lên đến 431 tỉ USD, bằng 210% GDP chứ không phải 107 tỷ USD bằng 63,9% GDP theo như cách tính hiện nay (theo ông Trương trọng Nghĩa ĐBQH),

Nền kinh tế Việt Nam chết chùm trong đống nợ xấu nợ công không ngóc được đầu dậy ít nhất trong 10 năm.

pts

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản