Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ.

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Ông Hồ Ký sắc lệnh

Có thể còn nhiều Sắc lệnh nữa, nhưng chỉ cần biết đến “Sắc Lệnh số 158 –SL ngày 17 tháng 11 năm 1950”, cũng đủ để nhận ra, chính quyền cách mạng năm 1945 do nhiều lực lượng yêu nước tiến hành, dưới tay “Cha già dân tộc” chuyển hóa mạnh mẽ và dứt khoát thành chính quyền thổ phí bắt đầu từ năm 1950. Nội dung của Sắc Lệnh này quy định rất rõ ràng, đó là đề bạt bổ nhiệm những “cán bộ cộng nông”, thực chất là bần cố nông, những người đọc chưa thông viết chưa thạo, chuyên nghề bám đít trâu đen, chỉ có mơ ước duy nhất là lo cho đầy cái bụng, trở thành Thẩm phán, người cầm cân nảy mực cho công lý của chế độ:

“Điều 1: Những cán bộ công nông có thành tích kinh nghiệm có thể được bổ vào một ngạch thẩm phán thích đáng theo đề nghị của một Hội đồng tuyển trách.

Điều 2: Các thẩm phán toà án nhân dân huyện nếu có năng lực và tinh thần phục vụ có thể được thăng bổ lên ngạch thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển trách”.

Sau sắc lệnh này liền diễn ra phong trào Chỉnh huấn năm 1951. Đây là cú dằn mặt đầu tiên những cán bộ trong bộ máy xuất thân từ thành phần trí thức tiểu tư sản, khởi dậy tinh thần căm thù giai cấp bóc lột, đấu tranh giữa hai con đường với thành phần trí thức tiểu tư sản, đề cao vai trò nòng cốt của những người vô học, lưu manh, bợm bãi, được Mác Lenin gọi là giai cấp công nông.

Trong hai năm học tập, chính quyền của ông Hồ Chí Minh đã đặt được lưỡi hái thần chết vào tay giai cấp công nông này.

Tiếp theo, năm 1953, ông Hồ Chí Minh chính thức tháo chuồng, tháo khoán cho những lưỡi hái thần chết công nông này đi vào đời sống xã hội bằng chủ trương Cải cách ruộng đất. Trong sáu năm (1953 – 1958) lưỡi hái thần chết của ông Hồ Chí Minh đã lẹ làng, gọn gàng bắt, tống tù, đấu tố oan sai gần một triệu người, tương đương 5% dân số, phay ít nhất 172 ngàn người ( Theo tài liệu công khai Đảng cộng sản Việt Nam). Người bị oan sai bị phay là ai? Họ là những nhân sĩ trí thức, những nhà báo nhà văn, những người nổi tiếng có uy tín trong xã hội, những ngươi giầu có yêu nước, những người trung lương với sự thật và có rất nhiều người là những đồng chí, những cộng sự, những người kề vai chiến đấu với Người, nhưng người có công với cách mạng. Những tinh hoa trên các mặt đời sống xã hội của người Việt Nam đã bị lưỡi hái thần chết của Người “phay tận gốc, trốc tận rễ”.

Có đủ mọi kiểu giết người tàn bạo không ghê tay gớm máu, vì nhân danh cách mạng, nhân danh công lý là những thẩm phán miệng răng đen, tay cầm mã tấu: “Mấy cụ kể : Bọn tôi ớn nhất loại thẩm phán “răng đen” này, nó mà rút cái dấu củ khoai trong tay nải ra là một mạng người đi đứt – Theo Ngô Nhật Đăng”. Thổ phỉ đến như thế, nhưng ông Hồ Chí Minh vẫn vừa lau nước vừa hoan hỉ nói trong đại hội đảng năm 1960: “Đây là cuộc cạch mạng chí nhân, chí tình, chí nghĩa”. Trời đất ơi, tôi nghe câu ông nói mà rờn rợn như có bó nứa sắc bình thản vuốt từ sống lưng lên đỉnh đầu tôi.

Ông Hồ Chí Minh cố ý giết nhiều người cốt làm cho dân chúng sợ hải và mục  đích là để cho ông và chính quyền của ông dễ bề cai trị dân chúng về sau.

Sau cải cách, chính quyền thổ phỉ của ông Hồ Chí Minh đã quá lộ mặt. Nhưng không vì đã lộ mà chính quyền thổ phỉ của ông sám hối, dừng lại mà con đường thổ phỉ của chính quyền tiếp tục tiến lên bằng cách:

– Xóa bỏ Bộ Tư Pháp và nhất quyết không cho mở trường luật. Tiến sĩ, giáo sư luật nổi tiếng như ông Nguyễn Mạnh Tường cũng tự phải biến mình thành thứ rẻ rách đồ chơi trong chính quyền thổ phỉ này. Giáo sư triết học Trần Đức Thảo thì biến thành con gà què, quẩn quanh trong chuồng của chính quyền, đến cục tác một tiếng cũng không dám. Thân bại, danh liệt ngơ ngẩn cả một đời..

– Cướp đất của dân, dồn dân vào chuồng trại có tên là nhà nước Hợp tác xã để dễ bề cướp của và bắt người phục vụ cho kế lược của quan thày là Trung Cộng và Liên Xô trường kỳ đánh nhau với Mỹ và Việt Nam Cộng hòa trong 20 năm với một quyết tâm, “năm năm, mười năm, hai mươi năm hoăc lâu hơn nữa chúng ta cũng đánh và đánh cho đất nước đến “không còn gì quý hơn”… cũng đánh.

Theo nền tảng chính quyền thổ phỉ do ông Hồ Chí Minh tạo dựng lên từ buổi ban đầu, đến nay, Việt Nam sửa chữa bằng cách soạn ra cả một rừng luật. Nhưng đám quan nha, con ông cháu cụ, có bản tính, “ăn không từ một thứ gì của dân” lại là kẻ “cần cân nảy mực” công lý chỉ xử theo luật rừng, luật ngày xưa của ông Cụ.

Ngay trong thời đại thông tin đã tràn ngập đến từng nhà vệ sinh của mỗi gia đình và đám con ông cháu cha của chính quyền thổ phỉ hiện tại luôn cố gắng hội nhập với văn minh của thế giới, nhưng vẫn cứ thích sài luật rừng thổ phỉ, rằng: “Luật sư phải có nghĩa vụ tố cáo tội phạm của thân chủ – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân” và vẫn bắt, tống tù, thủ tiêu những người phản biện bằng các điều luật 88, 258 và các quy định rất mù mờ khác.

Trong tiểu thuyết bi hài “Cò hồn Xã nghĩa” của nhà văn Phạm Thành có đoạn:

“Cũng là vì bọn vua quan, tướng lĩnh, cha truyền con nối, lục lâm, thảo khấu có tới một ngàn năm cầm quyền mà đất nước thời nào cũng vô luật.

Vô luật, thực ra cũng là một thứ luật. Đó là thứ luật của quyền lực. Quyền lực là luật. Luật là quyền lực. Chính thể nào cũng chỉ có một thứ luật như vậy.

Mục đích là để chúng sử dụng quyền lực được tự do. Quyền lực được dễ dàng lên nhanh, xuống nhanh như cái công cụ tình dục của giống đực; được dễ dàng rộng hẹp, nông sâu như cái công cụ tình dục của giống cái; được dễ dàng bắt người, giết người, đày dọa hãm hại người như trò chơi tung hứng hay trò cá cược đỏ đen xóc đĩa”.

Mời đọc thêm (theo fb Ngô Nhật Đăng):

“SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 158-SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 13-SL ngày 24 tháng 1 năm 1946 và các sắc lệnh tiếp theo tổ chức các toà án và ngạch thẩm phán;

Chiểu Sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 5 năm 1950 ban hành quy chế công chức Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những cán bộ công nông có thành tích kinh nghiệm có thể được bổ vào một ngạch thẩm phán thích đáng theo đề nghị của một Hội đồng tuyển trách.

Điều 2: Các thẩm phán toà án nhân dân huyện nếu có năng lực và tinh thần phục vụ có thể được thăng bổ lên ngạch thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển trách.

Điều 3: Hội đồng tuyển trách nói ở điều 1 gồm có:

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay người đại diện: Chủ tịch.

– Một đại biểu Bộ Nội vụ Hội viên.

– Một thẩm phán do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đinh Hội viên.

– Hai đại biểu do các đoàn thể công nông đề cử Hội viên.
Điều 4: Một nghị định Bộ Tư pháp sẽ ấn định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5: Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 6: Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh đã ký.”.

13 phản hồi to “Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ.”

 1. Dân oan Says:

  Theo nền tảng chính quyền thổ phỉ do ông Hồ Chí Minh tạo dựng lên từ buổi ban đầu, đến nay, Việt Nam sửa chữa bằng cách soạn ra cả một rừng luật. Nhưng đám quan nha, con ông cháu cụ, có bản tính, “ăn không từ một thứ gì của dân” lại là kẻ “cần cân nảy mực” công lý chỉ xử theo luật rừng, luật ngày xưa của ông Cụ.
  Một trong những thằng đại diện ưu tú nhất của cái nền tư pháp thổ phỉ của HCM là Bùi Ngọc Hòa, một trong mười ba thằng phó chánh án của tòa án tối cao hiện nay.
  Là một thằng lưu manh tốt ngiệp đại học Luật tại chức, chuyên chạy án, bao che cho bọn đàn em ở các tỉnh phía nam sử dụng nhân chứng giả, làm giả chứng từ kết án oan người dân vô tội để ăn cướp của dân, nếu không được thì ôm tiền cung phụng cho mấy thằng quan to cấp trên để giử chức.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Nền tảng thổ phỉ của chính quyền do ông Cụ dựng lên từ buổi ban đầu đã được tiếp thu & phát triển lên đấy chứ, nếu đúng theo lời dân (đek) oan . Có sửa chữa gì đâu .

   “Là một thằng lưu manh tốt ngiệp đại học Luật tại chức, chuyên chạy án, bao che cho bọn đàn em ở các tỉnh phía nam sử dụng nhân chứng giả, làm giả chứng từ kết án oan người dân vô tội để ăn cướp của dân, nếu không được thì ôm tiền cung phụng cho mấy thằng quan to cấp trên để giử chức”

   Tòan bộ những điều trên là “sửa chữa”? Dân này “được” Đảng & Chính phủ trưng dụng đất là đúng gòi, không oan chút nào đâu .

 2. khách Says:

  Sự dã man trong “Bản án chế độ Thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Kuốc – HCM, chưa là gì so với cái dã man của lũ thổ phỉ mang danh “CSVN”.
  Thứ “công lý” của đảng CS VN, vì mục đìch của chúng giống nhau – tất cả vì sự thống trị toàn cõi VN – nên bản chất chẳng khác gì của thực dân Pháp. “Công lý” của chúng là dùng cuốc, xẻng, búa, liềm đập vào đầu nhân dân VN.

 3. Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ. | CHÚA GIÊSU – TIN MỪNG CỨU ĐỘ Says:

  […] Nguồn Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ. […]

 4. chiên da diết kiến nghị Says:

  Lạc đề 1 tẹo

  Cho tớ hỏi các dư lợn viên & các dư lãnh đạo lợn viên cái lày

  Đọc Tạp Kỹ Cộng Sản

  “Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) nêu rõ, Luật Tố cáo hiện hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2012 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo, giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

  Tuy nhiên, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy, Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập”

  Hiện giờ báo Đảng đang tung hô nghị quyết & luật lẹo đại hội kỳ này đáp ứng được với nguyện vọng người dân, mang tính thời đại, tiên phong … và những thứ lảm nhảm như vậy, và tớ cũng tin chắc 2012 cũng là 1 lọat những từ vang như gõ đít nồi y chang kỳ này . Sau 4 năm kể từ ngày ra luật, theo Tạp Kỹ Cộng Sản “đã bộc lộ những hạn chế, bất cập”. Câu hỏi là kỳ này có cái gì khác với 2012? Và phải chờ 4 năm nữa sẽ “bộc lộ hết những hạn chế & bất cập” hay là vẫn mang những từ ngữ vang như gõ đít nồi như bây giờ ?

 5. chiên da diết kiến nghị Says:

  Đọc được 1 bài thổ phỉ hơn lọai thổ phỉ thường thấy trên Việt Nam Thời Láo. Cứ nghĩ hình như Phùng Hoài Ngọc là ông tiến sĩ nguyên tử yêu Đảng, hóa ra ông này là khạc sĩ văng ra, aka trí thức Đảng chính hiệu Bác Hồ -nói thế cho ổng tự hào .

  Nguyễn Trọng Bình bên bô (full of) xít cho rằng chả ra cái thể thống gì hết khi dân phê bình lãnh đạo, họ hàng Phùng Há nghĩ tư thế chống đối chính quyền của người dân là do dân trí thấp .

  Mở ngoặc; Tớ nghĩ thế lày, mấy ông nội trí thức đang hãnh tiến tự nhận nhiệm vụ “khai dân trí”, khá là ngạo mạn . Chỉ khi nào dân đái lên đầu các bác thì các bác mới đúng là khai (mùi) dân trí thôi .

  PHN cho rằng Đảng mất khả năng tự phê -khổ nhỉ, không ai làm cho phê thì khốn thật!- nên dân phải làm cho Đảng phê . Nhưng chỉ nên làm cho Đảng phê thì được, chớ có nhận ra cái vẻ bệ rạc của Đảng mà dẹp quách nó đi . Vì như thế là lọan, là dân trí thấp . Tiên sư Bác Hồ đám trí thức khốn nạn!

  Tuyệt vời của khốn nạn:

  “Đó mới là cách trao quyền tự do dân chủ cho dân đúng nghĩa, như Lenine trong chống chủ nghĩa cơ hội và thói kiêu ngạo cộng sản, Hồ Chí Minh trong chống bệnh quan liêu, cửa quyền. Các lãnh tụ đã nói, đã hứa nhưng chưa làm được”

  Cả bài chỉ thấy rõ mối lo cho vị thế cầm quyền của Đảng, lo lắm luôn! Đang có xu hướng thóa mạ dân chúng càng ngày càng bạo lực đ/v chính quyền . Bài này là thứ 3, sau Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, tất nhiên, và Nguyễn Trọng Bình . Chắc sẽ còn nhiều nhưng với ngôn ngữ khéo léo hơn .

  Đọc lời Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng thóa mạ công nhân, tớ nhẩm cha này mà xía vô công đoàn độc lập thì nó sẽ không khác mấy đ/v những công đoàn của Đảng . Bỏ mịa thật, hình ra mắt đại diện công đoàn độc lập có ngay hình thằng chả mang chức vụ cố vấn!

  Quả thật, trí thức Đảng Việt Nam, cứ mỗi lần nghĩ họ không thể khốn nạn hơn nữa, thế nào cũng thòi ra vài ông chứng minh mình sai bét bè be.

 6. manhhung Says:

  Càng ra nhiều luật ngáo đá càng chứng tỏ nhửng tin tức nầy đả có tác dụng ,bọn họ đang run sỡ ,vì nó không có vùng cấm ! theo luật của ông hồ thì thẩm phán chánh án không cần phải qua trường lớp chỉ xuất thân từ dân culi cùng đinh mạt hạng bần nông và bàn cố nông là đủ tư cách ra làm thẩm phán quan toà ! thế nên cải cách ruộng đất mới giết chết trả thù hàng hai ba trăm ngàn người vô tôi ,mà chúng qui chụp là địa chủ cường hào < trong đó có cả bà Năm hạnh long là người đả hiến tặng hàng ngàn lượng vàng cho cách mạng thời ông hồ củng bị giết chết không ơn nghỉa ?ngày nay bọn quan chức ngáo đá đại tá trung tá mà yêu cầu dân không được bôi nhọ chế độ bôi nhọ lảnh tụ ,luật sư phải tố giác thân chủ khi phạm tội
  BÂY GIỜ RA ĐỀ NGHỊ NẦY TÔI THẤY HƠI TIẾC ???!!!,NẾU NHƯ NÓ CÓ HỒI THỜI KỲ ÔNG TỐNG VĂN SƠ ( HỒ CHÍ MINH ) CÒN ĐANG HOẠT ĐỘNG NGẦM CHO CỘNG SẢN QUỐC TẾ BÊN THƯỢNG HẢI ,BỊ BẮT RA TOÀ VÀ ĐƯỢC VỢ CHỒNG ÔNG LUẬT SƯ LOSEBY CHE GIẤU VÀ RA SỨC TRANH TỤNG MỚI GIÚP CHO ÔNG HỔ THOÁT ÁN VÀ ĐƯỢC TỰ DO , phải chi ông loseby biết được cái đề nghị như con cháu ông hồ đưa ra hôm nay ,ông Loseby thực hiện tố giác tội phạm thì dân VN đâu có khốn khổ như ngày hôm nay vì không còn ông hồ nào sống mà về nước lập ra cái đảng phản dân hại nước như bây giờ , NẾU CÒN MỘT CHÚT LÒNG TỰ TRỌNG CỦA CÁI GỌI LÀ NGƯỜI THÌ ĐỀ NGHỊ ÔNG TỔNG BÍ THƯ .,ÔNG CHỦ TỊCH NƯỚC RA NGHỊ QUYẾT GIẢI TÁN NGAY CÁI QUỐC HỘI BÙ NHÌN TỐN CƠM TỐN NGÂN KHỐ QUỐC GIA ,NƠI QUYỀN LỰC SAU ĐẢNG CỦA CÁC ÔNG MÀ TOÀN CHỨA SÂU RẬN VÀ NHỮNG CÁI ĐẦU BẢ ĐÂU ,CHỈ GIÓI ĂN HẠI PHÁ NÁT ,ĐƯA FORMOSA VÀO VN ,ĐẨY DÂN VÀO THẢM CẢNH NHƯ HÔM NAY ,CHƯA HẾT LEE &MAN ,BOXIT TÂY NGUYÊN ,VÀ HÀNG TRĂM NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐANG GIET DÂN DÂN TỘC VN ,, chỉ có đa đảng mới diệt hết lũ ngu xuẩn nầy ,mới có những nhân tài thật sự ra ứng cử ,lảnh đạo dân tộc thoát khỏi ngu đần và ngheo khổ ,HÃY TỐNG CỔ CHÚNG VỀ VƯỜN HẾT ĐI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC CÁI NGU CHÚNG NÓ ,ĐẢ LÊN ĐỈNH ĐIỂM RỐI ÔNG TRỌNG ƠI

 7. Thai Son Says:

  Xem video dài để thấy ngày tàn của Cộng Sản đã đến. https://www.youtube.com/watch?v=itE8G2QhYdY&t=3s
  Khai tử Cộng Sản VN

 8. Đracu-hồ Says:

  Lũ thổ phỉ mang danh “Đại biểu Quốc hội” sắp tới sẽ thông qua việc sửa đổi Bộ Luật hình sự, chẵng qua là nhằm bắt bớ thêm nhiều người dân, những ai “bôi nhọ lãnh đạo đảng, NH”, mà còn muốn bắt hết cả các luật sư, những ai không chịu làm mật thám, chỉ điển cho chúng.
  Người dân nào chỉ vì khác chính kiến với lũ thổ phỉ là sẽ bị chúng kết tội “âm mưu lật đổ chính quyền”! Nhưng vì lũ kiểm sát, công an chìm, nổi – đông như giòi bọ – không kiếm ra nổi bằng chứng để kết tội đó, nên chúng phải cần các luật sư cung cấp, tố cáo thân chủ của mình!

  Chỉ có lũ thổ phỉ CSVN mới sáng tạo ra được kiểu “NN pháp quyền” độc đáo, thể chế “công an trị” được hỗ trợ thêm bằng … thể chế “luật sư trị”!
  Văn minh như súc vật! Lũ lợn CSVN.

 9. trungdu Says:

  Trong bản tuyên ngôn độc lập 1945 có viết :
  Về chính trị , chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào .
  Chúng ràng buộc dư luận , thi hành chính sách ngu dân .
  Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.
  Nhưng đến năm 1958 ,tức là sau 4 năm nắm toàn quyền thì xóa sổ tư sản dân tộc và vụ nhân văn giai phẩm , chưa kể trước đó là cải cách ruộng đất làm bao nhà tư sản ,địa chủ yêu nước , nhân sỹ trí thức hoặc thiệt mạng hoặc bị đầy đọa .

 10. Đnh Thắng Says:

  Bài viết của Nhóm Badamxoe ngắn gọn và rất hay. Đây là bài viết dễ hiểu và thuyết phục nhất trong số những bài viết về cái gọi là ” trí tuệ Bôc hù”. Xin được bái phục, bái phục và tớ sẽ lan tỏa nội dung bài viết viết này trong cộng đồng dân cư nơi tớ đang sống.

 11. Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ | Nhận thức là một quá trình... Says:

  […] Nhóm Bà Đầm Xòe – Có thể còn nhiều Sắc lệnh nữa, nhưng chỉ cần biết đến “Sắc Lệnh số 158 –SL ngày 17 tháng 11 năm 1950”, cũng đủ để nhận ra, chính quyền cách mạng năm 1945 do nhiều lực lượng yêu nước tiến hành, dưới tay “Cha già dân tộc” chuyển hóa mạnh mẽ và dứt khoát thành chính quyền thổ phí bắt đầu từ năm 1950. […]

 12. ►Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ –Bài viết nhân ngày “cách mạng” thành công 19/8 « Trần Hoàng Blog Says:

  […] https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/05/28/mot-net-vi-dai-cua-ong-ho-thiet-ke-mot-chinh-quyen&#8230; […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: