Archive for Tháng Năm 6th, 2017

Bàn tay của ác quỷ.

Tháng Năm 6, 2017

Nhóm Bà Đầm Xòe

Nghệ Tĩnh, nơi tương truyền có lái lỗ sinh nhiên tạo đã sinh ra thánh Hồ Chí Minh, đạo Hồ Chí Minh (theo kênh thông tin của cộng sản): “Đụn Sơn phân giải/ Bò Đái thất thanh/ Nam Đàn sinh thánh”. Ở đó hiện âm binh đã hiện hình dưới những lá cờ đỏ sao vàng. Âm binh có thể là những mụ già vừa mù vừa điếc ( xem ảnh); có thể là những người mặc áo lính một thời đi chém giết đồng bào ruột thịt ở miền Nam và ma quỷ đánh lẫn nhau ở biên giời Tây Nam, biên giới phía Bắc; Âm binh có thể là những đứa trẻ thơ, trắng trong như tờ giấy trắng, ma quỷ muốn bôi bết thế nào cũng được tùy ý.

(more…)