Archive for Tháng Ba 30th, 2017

Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng: Lộng quyền hay có thế lực nào bao che cho các sai phạm?

Tháng Ba 30, 2017
 Kính gửi blog Bà Đầm Xòe loạt bài viết về Chủ tịch Thanh Hóa, nếu được xin đăng tải.Vui lòng giữ bí mật thông tin người gửi. Xin chân thành cảm ơn.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, ảnh sưu tầm trên mạng.

Theo nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 01/2015, ông Nguyễn Đình Xứng đã ban hành hàng loạt các Quyết định 6715/QĐ-UBND và QĐ 4302/QĐ-UBND nhằm lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các dự án bất động sản lớn tại Thanh Hóa có mức giá thấp hơn rất nhiều lần so với giá thị trường và với chính mức khung giá đã được UBND tỉnh phê chuẩn, nhưng trên thực tế giấy tờ thì ông đã kê khai đúng với giá thị trường nhằm thu lợi cá nhân.

Tại dự án Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng chọn Công ty cổ phần đầu tư Việt Thanh là nhà đầu tư với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng; giá trị xây dựng gần 250 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa. Quyết định này ghi rõ: Thời gian triển khai và hoàn thành dự án, số tiền nhà đầu tư phải nộp Ngân sách Nhà nước gần 115 tỷ đồng. Như vậy, sau khi khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng 48 tỷ đồng, nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách là hơn 67 tỷ đồng.

(more…)