Archive for Tháng Hai 22nd, 2017

Cần khởi tố hình sự, bắt khẩn cấp quan chức bộ tài môi và tỉnh Hà Tĩnh ! Truy cứu tách nhiệm người đứng đầu Chính phủ!

Tháng Hai 22, 2017

Cần khởi tố hình sự, bắt khẩn cấp quan chức bộ tài môi và tỉnh Hà Tĩnh !
Truy cứu tách nhiệm người đứng đầu Chính phủ!