Archive for Tháng Hai 16th, 2017

Chúng tôi đang được sống trong một thời kỳ huy hoàng của lịch sử VN

Tháng Hai 16, 2017

benh-dya-mat

Nhìn các con số thống kê số người chết vì bệnh tật và tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Số người chết về bệnh tim mạch khoảng 200 000 một năm trung bình một ngày có 548 người chết bị bệnh tim mạch.

(more…)