Archive for Tháng Hai 11th, 2017

Nhà tranh đấu Bùi Hằng đã ra khỏi nhà tù nhỏ cộng sản trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo ngươi đấu tranh.

Tháng Hai 11, 2017

Sáng nay, ngày 11.2.2017, nhà tranh đấu Bùi Hằng đã ra khỏi nhà tù nhỏ ở Việt Nam tại Gia lai Đak LaK trong sự chào đón nông nhiệt của đông đảo những nhà đấu tranh khác. Bùi Hăng tuyến bố “ Tôi đã tốt nghiệp khóa đào tạo tranh đấu tại nhà tù của cộng sản”.  Những hình ảnh đón Bùi Hằng và clips ngắn tiếng nói và hình ảnh của Bùi Hằng.

(more…)

NGHỊCH LÝ TƯ PHÁP VIỆT NAM!

Tháng Hai 11, 2017

Nguyễn Đăng Quang

Tư pháp là một trong 3 thiết chế quyền lực của Nhà nước pháp quyền, bao gồm: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Ở các nước theo thể chế dân chủ, được thiết kế theo mô hình phân quyền hay còn gọi là tam quyền phân lập, theo đó, Quốc hội nắm quyền Lập pháp, Chính phủ nắm quyền Hành pháp, Tòa án và Viện Công tố nắm quyền Tư pháp! Việc phân quyền theo thể thức tam quyền phân lập là vô cùng thiết yếu và quan trọng, vì nó tạo tạo ra hệ thống cân bằng quyền lực và kiểm soát quyền lực lẫn nhau giữa 3 thiết chế quyền lực nhà nước. Ba nhánh quyền lực này hoàn toàn độc lập với nhau, không phụ thuộc nhau, kiểm soát và hạn chế quyền lực của 2 nhau nhằm thực thi nguyên tắc phân quyền, tức cân bằng quyền lực giữa 3 thiết chế trên trong một nhà nước pháp trị! Không một cá nhân hoặc một tổ chức chính trị nào, kể cả Tổng thống hoặc chính đảng cầm quyền, có thể đứng trên 3 thiết chế quyền lực này. Trên và cao hơn họ chỉ có thể là Hiến pháp mà thôi!

Ở nước ta cũng giống các nước khác trên thế giới, cũng có 3 cơ quan quyền lực là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, nhưng có điều khác là nó không được thiết kế theo mô hình phân quyền, tức tam quyền phân lập mà là tam quyền “phân công”, có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất! Ai là người có quyền phân công và lãnh đạo 3 cơ quan quyền lực này , thì các bạn hẳn phải thừa biết! Đây có là tính ưu việt của thể chế chính trị nước ta hay không, các bạn cứ căn cứ vào Điều 4 Hiến pháp thì có thể tìm được câu trả lời!

(more…)