GÓC KHUẤT CỦA LÃI DỰ THU, NỢ XẤU

10aaf-260550_1009561262425407_6551482637654344615_n

Lãi dự thu và nợ xấu chỉ là 1. Có thể chuyển sang nhau trong bản tổng kết tài sản của ngân hàng.
Trong khi nợ xấu vẫn đang là vấn đề lớn gây áp lực tài chính với hệ thống ngân hàng thì một vấn đề nữa cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng là lãi dự thu.
Một tài sản đem đi thế chấp vào một khoản vay mà doanh nghiệp đã hoàn toàn phá sản nhưng tại sao ngân hàng không tất toán hẳn mà vẫn tính vào lãi dự thu đẩy đủ như bình thường? đây chính là góc khuất của nợ xấu.
Năm 2012 theo thống đốc Bình nói nợ xấu trong hệ thống ngân hàng 17% khoảng 500 nghìn VNĐ khoảng 25 tỷ đô la . Đến năm 2015 nợ xấu toàn hệ thống xuống khoảng 3 %.
Nếu như đầu năm 2012, con số lãi dự thu chỉ hơn 40 nghìn tỷ đồng, thì đến cuối quý I/2016, tổng quy mô lãi dự thu của 34 NHTM tăng lên 168 nghìn tỷ đồng gấp 4 lần.

Lãi dự thu cuối năm 2016 tăng 19 % so với năm 2015.

26238-download
TA CÓ THỂ TẠM TÍNH NỢ XẤU.
Nếu tạm tính lãi xuất của ngân hàng cho khách hàng vay là 10% một năm, tính trên 75% giá trị tài sản của khách hàng đi thế chấp ngân hàng.
Năm 2012
Nợ xấu 500 nghìn tỷ VND, khoảng 25 tỷ đô la.
Nêu tính lãi dự thu chuyển ngược thành nợ xấu : 40 /10.100/75.100 = 534 nghìn tỷ VNĐ. (khoảng 25 tỷ đô la)
Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng năm 2012 khoảng 50 tỷ đô la chứ không phải 25 tỷ đô la như thống đốc Nguyễn văn Bình công bố.
NĂM 2016
Nợ xấu : 500/17 .3 = 88 nghìn tỷ VNĐ.
Nếu tính lãi dự thu chuyển ngược thành nợ xấu : 168/10.100/75.100 = 2.240 nghìn tỷ VNĐ, khoảng 100 tỷ đô la.
Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng năm 2016 ( 15 + 2240) nghìn tỷ VNĐ trên 100 tỷ đô la.

Xử lý triệt để lãi dự thu một mặt tác động đến lợi nhuận ngân hàng, mặt khác làm nợ xấu phình ra. Trong các lần cập nhật số liệu nợ xấu đã mua từ các tổ chức tín dụng, VAMC nhấn mạnh số nợ xấu gốc đã mua từng này, với giá từng này… Điều này chứng tỏ ngân hàng khi bán nợ cho VAMC, chỉ bán phần nợ gốc, còn lãi dự thu đã được hạch toán riêng hoặc nếu khoản nợ được đảo cả gốc và lãi, lãi dự thu đã “chạy” vào tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2015 là 17,6%.
Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của hệ thống TCTD đạt trên 7,3 triệu tỷ đồng hay 320 tỷ đô la.
THEO TÍNH TOÁN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HẢNG TĂNG LÊN NGẤP 2 LẦN ( tử 50 tỷ USD lên đến 100 tỷ USD) . TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016.

TÓM LẠI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 3 ĐỒNG CÓ MỘT ĐỒNG NỢ XẤU.
Để nhìn rõ nợ xấu nhằm có biện pháp giải quyết, bây giờ cần nhìn thấu lãi dự thu không chỉ của một tổ chức tín dụng, mà của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tổng lãi dự thu toàn hệ thống ngân hàng tăng tới mức nào? Liệu có tới cả nghìn ngàn tỉ đồng lãi dự thu. Và khi đó, bức tranh thật lợi nhuận ngân hàng sẽ ra sao? có thể âm . Những câu hỏi nhức nhối này không thể cứ mãi chỉ nằm trên báo cáo tài chính, chúng cần được mổ xẻ, làm rõ và tìm hướng tháo gỡ.
Lãi dự thu và nợ xấu chỉ là 1. Có thể chuyển sang nhau trong bản tổng kết tài sản của ngân hàng.
Trong khi nợ xấu vẫn đang là vấn đề lớn gây áp lực tài chính với hệ thống ngân hàng thì một vấn đề nữa cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng là lãi dự thu.
Một tài sản đem đi thế chấp vào một khoản vay mà doanh nghiệp đã hoàn toàn phá sản nhưng tại sao ngân hàng không tất toán hẳn mà vẫn tính vào lãi dự thu đẩy đủ như bình thường? đây chính là góc khuất của nợ xấu.
Năm 2012 theo thống đốc Bình nói nợ xấu trong hệ thống ngân hàng 17% khoảng 500 nghìn VNĐ khoảng 25 tỷ đô la . Đến năm 2015 nợ xấu toàn hệ thống xuống khoảng 3 %.
Nếu như đầu năm 2012, con số lãi dự thu chỉ hơn 40 nghìn tỷ đồng, thì đến cuối quý I/2016, tổng quy mô lãi dự thu của 34 NHTM tăng lên 168 nghìn tỷ đồng gấp 4 lần.
TA CÓ THỂ TẠM TÍNH NỢ XẤU.
Nếu tạm tính lãi xuất của ngân hàng cho khách hàng vay là 10% một năm, tính trên 75% giá trị tài sản của khách hàng đi thế chấp ngân hàng.
Năm 2012
Nợ xấu 500 nghìn tỷ VND, khoảng 25 tỷ đô la.
Nêu tính lãi dự thu chuyển ngược thành nợ xấu : 40 /10.100/75.100 = 534 nghìn tỷ VNĐ. (khoảng 25 tỷ đô la)
Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng năm 2012 khoảng 50 tỷ đô la chứ không phải 25 tỷ đô la như thống đốc Nguyễn văn Bình công bố.
NĂM 2016
Nợ xấu : 500/17 .3 = 88 nghìn tỷ VNĐ.
Nếu tính lãi dự thu chuyển ngược thành nợ xấu : 168/10.100/75.100 = 2.240 nghìn tỷ VNĐ, khoảng 100 tỷ đô la.
Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng năm 2016 ( 15 + 2240) nghìn tỷ VNĐ trên 100 tỷ đô la.

Xử lý triệt để lãi dự thu một mặt tác động đến lợi nhuận ngân hàng, mặt khác làm nợ xấu phình ra. Trong các lần cập nhật số liệu nợ xấu đã mua từ các tổ chức tín dụng, VAMC nhấn mạnh số nợ xấu gốc đã mua từng này, với giá từng này… Điều này chứng tỏ ngân hàng khi bán nợ cho VAMC, chỉ bán phần nợ gốc, còn lãi dự thu đã được hạch toán riêng hoặc nếu khoản nợ được đảo cả gốc và lãi, lãi dự thu đã “chạy” vào tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2015 là 17,6%.
Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của hệ thống TCTD đạt trên 7,3 triệu tỷ đồng hay 320 tỷ đô la.
THEO TÍNH TOÁN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HẢNG TĂNG LÊN NGẤP 2 LẦN ( tử 50 tỷ USD lên đến 100 tỷ USD) . TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016.

TÓM LẠI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 3 ĐỒNG CÓ MỘT ĐỒNG NỢ XẤU.
Để nhìn rõ nợ xấu nhằm có biện pháp giải quyết, bây giờ cần nhìn thấu lãi dự thu không chỉ của một tổ chức tín dụng, mà của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tổng lãi dự thu toàn hệ thống ngân hàng tăng tới mức nào? Liệu có tới cả nghìn ngàn tỉ đồng lãi dự thu. Và khi đó, bức tranh thật lợi nhuận ngân hàng sẽ ra sao? có thể âm . Những câu hỏi nhức nhối này không thể cứ mãi chỉ nằm trên báo cáo tài chính, chúng cần được mổ xẻ, làm rõ và tìm hướng tháo gỡ.

http://ndh.vn/goc-khuat-moi-cua-no-xau-20160602074828736p149c165.news

Nhóm bàn luận vấn đề kinh tế BĐX

4 phản hồi to “GÓC KHUẤT CỦA LÃI DỰ THU, NỢ XẤU”

 1. Văn Dũng Says:

  Chính phủ Việt nam cần xem xét việc sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu ngân hàng vì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không mạnh dạn tham gia tái cơ cấu ngân hàng nếu họ không có sự hỗ trợ của Chính phủ về vốn và các điều kiện khác. Đồng thời cũng nên xem xét việc cho phép các ngân hàng nhỏ, nợ xấu cao và không có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính được phá sản.
  Biện pháp này sẽ giúp loại bỏ các thành viên yếu kém trên thị trường mà NHNN không cần tốn nhiều nguồn lực để giải quyết. Ngoài ra, bản thân các ông chủ ngân hàng cũng sẽ phải thay đổi cách thức kinh doanh để hoạt động bền vững. Người gửi tiền cũng sẽ xem xét rất cẩn trọng khi chọn gửi tại ngân hàng uy tín thay vì chỉ dựa vào lãi suất như hiện nay. Bên cạnh tỷ lệ sở hữu, chính phủ cũng nên xem xét về mặt chính sách, tạo một môi trường chính sách ổn định để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư trong dài hạn. Thiết nghĩ trong năm 2017, chính sách tín dụng của NHNN sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu tiếp tục của đất nước trong 5 năm tới.

  • Khách Says:

   Tiền thâm thụt ngân qũy chỉ vì lũ quan tham ăn cắp, chứ không có nguyên nhân nào khác.
   Nhưng không lo, TBT trọng Lú của các lợn chuẩn bị sang TQ bán nước, xin quan thày tiền về để cứu chế độ, trả công cho lũ chỉ biết còn đảng còn mình, lũ côn an giết người, lu lợn dư luận lừa bịp.
   “Vĩ mô”? Lỗ đít mô thì đúng hơn.

   • Long Trần Says:

    Cái đầu mày bị dính cứt rồi có biết không hả thằng “khách”. Mày là cái thá gì mà nói xấu lãnh đạo Việt Nam, người ta có tài, lãnh đạo chế độ này vững mạnh. Còn mày chỉ là một thằng phản động không hơn không kém. Ngày chỉ đi nói xấu, vu không chế độ, chia rẽ dân tộc ta để kiếm miếng cơm. Một thằng mạt hạng, tưởng mình ngon ở nước ngoài ra sức mà cắn sủa.

 2. Xuân Hùng Says:

  Không giúp được gì cho sự phát triển của đất nước thì im b nó đi. Chúng m giỏi thì sang Hy Lạp mà làm cố vấn tài chính cho chúng nó. Suốt ngày nói tài chính này, tài chính nọ, định dọa dân à. CHúng mày dọa nhiều làm ta sợ đấy, có biết không? Mấy bố ở nước ngoài mà cứ như người ở trong chính phủ, trong bộ tài chính vậy. Ai kiểm định mấy thông tin trên là đúng. Ở nước ngoài biết quái gì Việt Nam đâu, mấy thằng não nghé này chắc viết bài toàn chém.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: