Archive for Tháng Mười Hai 15th, 2016

Cộng sản kiến tạo: Việt Nam sẽ về đâu?

Tháng Mười Hai 15, 2016

Nhóm Bà Đầm Xòe

4-vi

Thỉnh thoảng thủ tướng Việt Nam lại thay mặt Đảng CSVN tru lên: Nhà nước Việt Nam là một nhà nước kiến tạo. Kiến tạo công ăn việc làm, kiến tạo một xã hội học tập, kiến tạo cho người dân có đời sống ấm no, hạnh phúc, tự do, dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ xã hội.
Sự thật không phải bây giờ đảng nhà nước Việt Nam mới kiến tạo mà họ đã kiến tạo từ năm 1945 cho đến ngày nay. Trãi qua rất nhiều đường hướng kiến tạo, biết bao mất mát hy sinh, biết bao nhiêu máu xương của nhân dân đã đổ xuống, kết quả xã hội Việt Nam hiện tại đang là một xã hội gì và như thế nào?
Xin thưa, đó là một xã hội hầm bà làng không phát triển theo đúng một học thuyết hay một lý thuyết nào cả. Tư bản cũng không mà xã hội chủ nghĩa cũng không. Đảng cộng sản của Trọng lú thường mồm loa mép giải nhằn cái mớ rẻ rách kiến tạo, đó là: phát triển đất nước theo “Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

(more…)

THƯƠNG ÔNG NỬA NGỢM NỬA NGƯỜI

Tháng Mười Hai 15, 2016

Đặng Huy Văn

(Viết tặng cô bác cử tri huyện Đông Anh, HN)

Thương ông nửa ngợm nửa người

Mồm đã ngọng còn nói lời tà lưa

“…Ỷ…uật…ậy, …ã …au …ưa?”

Cử tri cứ tưởng Ngọng chưa mặc quần

Ngọng ngồi trên cổ nhân dân

Mà không mặc quần nhỡ “ấy” thì sao?
(more…)