Archive for Tháng Mười Một 26th, 2016

Bà Đầm Xòe kính bạn đọc.

Tháng Mười Một 26, 2016

ba-dam-xeo

1. Chủ Blog Bà Đầm Xòe kính báo: Vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe, lý do mưu sinh và những lý do khác, việc giành thời gian chăm sóc blog phục vụ bạn đọc chủa chủ blog sẽ có nhiều hạn chế. Nhằm duy trì phong độ, đổi mới nội dung và hình thức blog, chủ blog Bà Đầm Xòe cần tìm người có kỹ năng vi tính, trình độ chính trị và tư tưởng tiến bộ quản trị blog trong một thời gian có thể.

(more…)