Archive for Tháng Mười Một 25th, 2016

Trò mèo của JB Nguyễn Hữu Vinh qua một tấm hình…

Tháng Mười Một 25, 2016

FB Minh Tuan Nguyên ( Mai Tú Ân)

Họ không ngại ngần ép hai ảnh rời vào với nhau. Trong khi ngoài đời hai ngươi này chưa từng gặp nhau.

JB Nguyễn Hưu Vinh không ngại ngần ép hai ảnh rời vào với nhau. Trong khi ngoài đời hai ngươi này chưa từng gặp nhau.

“Hết khôn rồi dồn đến dại” là câu nói mà MTA tặng cho JB Nguyễn Hữu Vinh. Ảo tưởng vì trên mạng có nhiều người phô lô và lai, nên JB Vinh đã tưỏng là mình tài, có thể mon men ra biển lớn. Cũng phản, cũng biện cũng đấu tranh nhưng vì nhút nhát, gan không lớn nên quanh quẩn ao nhà, đứng từ xa đánh gió CS để lấy tiếng. Bao nhiêu năm cũng trầy trật leo lên được chức nhà “đấu chanh rân trủ” hạng 2 hay gần như thế. Thôi thì thế cũng được lắm rồi, nếu xét về bản thân JB Vinh. Như thế thì cũng đáng hãnh diện cho mình, cho gia đình mình rồi và là điều không ai nói.

(more…)