Archive for Tháng Mười Một 10th, 2016

NHỮNG BẤT HỢP LÝ CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

Tháng Mười Một 10, 2016
VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC XUẤT KHẨU GẠO ĐÁNG LẼ NGƯỜI DÂN PHẢI ĐƯỢC TRỢ GIÁ GẠO. NHƯNG HỌ LẠI BỊ ĐÁNH THUẾ VÀO CHÍNH LÚA GẠO TRONG NƯỚC LÀM TĂNG GIÁ THÀNH.

(more…)