Archive for Tháng Mười Một 6th, 2016

Bắt, bắt nữa…

Tháng Mười Một 6, 2016

Kính tặng những người yêu nước bị cộng sản bắt tù.

4-nguoi

Bắt, bắt nữa rồi đến ngày bị bắt
Loại chó hoang cộng sản chạy đằng mô?
Biển cả, rừng xanh ào ào gió dữ
và lưới trời bày trận bủa vây.

Bắt, bắt nữa rồi đến ngày bị bắt
Loài chó hoang cộng sản trốn đằng mô?
Bể lửa hờn căm ngút trời bốc cháy
Sông sâu, núi dựng chặn đường.

(more…)

Hãy cho tôi, Sài Gòn ơi!

Tháng Mười Một 6, 2016

Hồng Ly.

Sài Gòn ơi hãy cho tôi chút nắng

bao năm rồi đâu được một ngày xuân

cho tôi chút, để còn tin ánh sáng

chiếu trên quê hương xứ sở sắp điêu tàn.

 

Tôi thấy lòng người vỡ nát tan hoang

chín chục triệu cong Rồng đi như bầy xác sống

di sản Tiền Nhân sẵn sàng tuôn xuống cống

mụ mị bước theo lời hiệu triệu kim tiền.

(more…)