Archive for Tháng Mười Một 4th, 2016

DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM.

Tháng Mười Một 4, 2016
no-cong
Theo kế hoạch vay nợ chính phủ năm 2016 là 452.000 tỷ đồng trên 20 tỷ đô la Mỹ (bao gồm: vay để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng (gần 12 tỷ đô la Mỹ); phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ đô la Mỹ) ; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ đô la Mỹ); vay đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng khoảng (4,2 tỷ đô la Mỹ).
Trong khi đó, ngân sách Việt Nam lại có trách nhiệm phải trả 363,166 tỷ đồng (hơn 16 tỷ USD) nợ trái phiếu đến hạn thanh toán trong 2 năm 2015-2016 . Mỗi năm khoảng 8 tỷ đô la.

(more…)

FORMOSA SẼ TRỞ THÀNH TỬ ĐỊA

Tháng Mười Một 4, 2016

Đặng Huy Văn

 Formosa

Sẽ trở thành tử địa

Của Việt gian

Cùng Tàu chệt ngông cuồng

Trước sức mạnh của giáo dân

Cùng đồng bào Nghệ Tĩnh

Dưới sự dẫn dắt của Chúa Trời

Và nghĩa sĩ Sơn Dương
(more…)