Archive for Tháng Mười 24th, 2016

ĐÚNG QUY TRÌNH

Tháng Mười 24, 2016

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Anh em, con cháu, họ hàng nội ngoại của ông quan đầu huyện, đầu tỉnh được bổ nhiệm cấp tập, vội vã, dấm dúi vào những chiếc ghế quan chức trong huyện, trong tỉnh rồi lại được cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước trung ương xác nhận việc bổ nhiệm dấm dúi đó là đúng qui trình!

Nhà nước phong kiến thối nát cũng không đốn mạt đến mức đẻ ra cái qui trình bất lương để những cậu ấm cô chiêu hoàn toàn vắng bóng tài năng, vắng bóng nhân cách, vắng bóng cả trong những lúc khó khăn của dân của nước bỗng sỗ sàng nhảy tót lên những chiếc ghế quyền lực của những hiền tài.

Ở thời xa xưa, ở thang bậc văn minh rất thấp, cá nhân chưa được nhìn nhận, con người công dân chưa có. Sơn hà xã tắc là của vua. Nhà nước của vua. Người dân cũng chỉ là bầy đàn, là thần dân, là tôi tớ của vua. Vua cho ai sống thì được sống, bắt chết thì phải chết, không chết là bất trung. Ở thời mông muội, dã man đó người dân cũng không bị bộ máy nhà nước phong kiến khinh bỉ đến mức coi dân đen như cỏ rác, quan chức ngang nhiên kéo cả nhà, cả họ đạp lên mặt dân, ngồi lên đầu dân.

(more…)

Bàn luận Kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu của Chính phủ ra quốc tế.

Tháng Mười 24, 2016

usd-nmdi-1438263197954

Hãy nhớ rằng, khi một quốc gia phát hành trái phiếu đi vay, và phải học thuộc định nghĩa “trái phiếu là một khoản vay, mà ta phải trả, dù phải bán thân hay bán nước cũng phải trả”. Đó là như tôi hay nói trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm (tức là trái phiếu chủ quyền tối thượng của quốc gia). Nôm na là trái phiếu này khi đi vay thì phải có trách nhiệm hoàn trái, tức trả nợ, dù phải bán nước cũng phải trả, có nghĩa là trả qua thuế hoặc lạm phát, như in tiền ra trả,… nên đừng nghĩ là sẽ được giảm nợ, hay giảm lãi vì khó khăn kinh tế,…và phải trả tiền lời theo lãi của thị trường, với lợi suất cao thấp sẽ được quyết định thông qua sự thẩm định của các tổ chức đánh giá tín dụng, lẽ tất nhiên VN sẽ nhờ một số ngân hàng quốc tế có uy tín làm trung gian và mời các công ty tư vấn có kinh nghiệm làm cố vấn cho việc phát hành giấy nợ, tức trái phiếu để vay tiền.
Trái phiếu của một quốc gia gắn loại tiền tệ quốc gia đó, trên thế giới khi lãi xuất trái phiếu đi lên , thì giá trái phiếu đi xuống hay lạm phát trái phiếu, và khi lợi suất trái phiếu đi xuống, giá trái tăng lên. Đó là những giao dịch trái phiếu diễn ra hàng ngày, chủ yếu là trái phiếu chính phủ 10-năm của các nước, nó chi phối rất lớn các tờ giấy nợ đang lưu hành trên thị trường tài chính. Tất nhiên các tờ giấy nợ đã phát hành tùy mức thỏa thuận ta xem như nó là lãi suất cố định phải trả khi đã thương lượng.

(more…)