Archive for Tháng Mười 22nd, 2016

Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Tháng Mười 22, 2016
Theo Việt Nam Thời báo (ijavn.org)
 
Tôi! công dân Việt Nam Nguyễn Khương Duy kính đề nghĩ cơ quan CSĐT Tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công An, Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa xin được đi tù thay cho Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) vì các lý do sau: việc Bà Quỳnh đã làm như vậy chính là làm thay cho tôi, vì đây là điều rất cần và là điều ấp ủ bấy lâu của tôi nhưng chưa có dịp thể hiện…
*
Kính gửi: Phòng An Ninh, Công An Tỉnh Khánh Hòa
Tên tôi: Nguyễn Khương Duy
Địa Chỉ: Khối Hồng Thái – Phường Quỳnh Phương – Thị Xã Hoàng Mai – Tỉnh Nghệ An.
CMND: 187101716. Cấp Ngày: 5/4/2016 Tại: Tỉnh Nghệ An
Hộ Chiếu: C1826294 – Ngày Cấp: 6/6/2016 Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tỉnh Nghệ An.
Số điện thoại: 0978741269.
Xét thấy việc bắt giữ Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) chỉ vì Bà Quỳnh thể hiện những quyền cơ bản của một con người đã được hiến định.

(more…)