Archive for Tháng Mười 20th, 2016

GIÁ ĐÔ LA THỰC TẾ LÀ BAO NHIÊU?

Tháng Mười 20, 2016

26238-download

Có bạn kinh doanh bàn luận với tôi, giá đô la nếu giá thực phải 25.000 VNĐ ăn một đô la thì mới đúng giá trị thực của nó, chứ như bây giờ nó rơi vào khoảng 22. 340 VNĐ đồng ăn một đô la là chưa đúng giá.

(more…)