Archive for Tháng Tám 26th, 2016

Tâm thư kêu cứu của người dân tỉnh Bắc Ninh  

Tháng Tám 26, 2016

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa viêt nam

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

                                                           Bắc Ninh ngày  19-08-2016

 Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng- Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chúng tôi : Đại diện cho hàng nghìn người dân tỉnh Bắc Ninh đã và đang bị ức hiếp, bị tước đoạt, bị đe dọa cuộc sống xin kêu cứu đến Ông

Thưa Ông!

Đã nhiều năm nay hàng nghìn người dân  Bắc Ninh chúng tôi liên tục gửi hàng vạn đơn thư cùng nhiều tài liệu theo đúng qui định để tố cáo Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cố ý làm trái qui định của Đảng và Nhà nước. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật. Bảo kê cho các ĐẠI GIA nấp dưới danh nghĩa DOANH NGHIỆP dùng mọi thủ đoạn từ trấn áp để ăn cướp đến đền bù giá rẻ cướp hết ruộng đất trồng cấy, đất có sổ đỏ của nông dân san lấp rồi chia lô bán nền thu lợi hàng nghìn tỉ đồng, biến những cánh đồng vàng được nhà nước công nhận thành vùng đất chết, san lấp, bức tử cả dòng sông Ngũ Huyện Khê mà nhà nước hiện đang bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng để tu bổ. Đẩy hàng nghìn gia đình nông dân vào chỗ bị phá sản, bị bần cùng hóa. Lãng phí hàng nghìn tỉ đồng với các công trình vừa xây xong lại phá bỏ.

(more…)