Archive for Tháng Tám 24th, 2016

Nguyễn Phú Trọng – Thiên hạ đệ nhất Lú hay đệ nhất Việt gian? 

Tháng Tám 24, 2016

tronmg

Nếu không nói người ta vẫn biết hắn là lú. Hắn mở miệng chút chút người ta biết nó là kẻ rất trọng… lú. Nói thêm vài câu người ta khẳng định ngay: tên này vừa là thiên hạ đệ nhất lú vừa là đệ nhất thái thú Việt gian. Hắn là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng loài sản, một Lê Chiêu Thống thời đại với cái lưng khòm hướng về phương Bắc đang xả ra một chất thải mới gọi là “tư tưởng”: Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy!
Tại Hội nghị Ngoại giao vào ngày 22/08/2016, Nguyễn Phú Trọng đã “nhấn mạnh tư tưởng “giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy”, và “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng “sức mạnh mềm” lấy gốc từ tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa dân tộc.” (*)

Đất nước chưa nguy?!

(more…)

“TÂM TƯ”…

Tháng Tám 24, 2016

Thanh Sơn

– Hôm qua tôi có tắm đâu?

‘Quan cách mạng’ lại ngu lâu thế à?

– Sao tôi thấy ảnh trưng ra

Các ông lừa để dân ta yên lòng?

– Không lừa, mấy chục năm dòng

Thể chế này có còn không, hả bà?

(more…)

Làm sạch giáo dục văn học thời hậu cộng sản.

Tháng Tám 24, 2016

Tôn Phi.

Văn học, được coi là tiền đề của mọi sự phát triển ở mọi quốc gia. Kinh nghiệm cho thấy, ở những nước nào có nền văn học tự do thì những nước đó, kinh tế và kiến trúc cũng sẽ phát triển, song song với việc bảo vệ môi trường. Nền văn học nước nhà suốt hơn 70 năm qua là một nền văn học kiệt quệ. Trong thời đại mới, làm sao để vực dậy nền văn học đó?

Thay mới từ sách giáo khoa.

Nếu đặt giả thuyết  rằng nên làm điều gì ngay sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Việt Nam, tôi nghĩ đó là dốc sức phục hồi lại ngôn ngữ cho dân tộc, bắt đầu từ giáo dục phổ thông. Từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở nước ta hiện tại, chương trình Văn-Sử- Triết, trong tay những người cộng sản không dùng để đào tạo một con người theo hướng khai phóng và nhân bản, mà dùng cho việc tuyên truyền cho đảng phái. Việc tuyên truyền lộ liễu như thế có khá nhiều tác hại:  làm du nhập những từ tiếng Hán không cần thiết, hủy hoại tư duy của học sinh bằng lối văn nịnh bợ vô thưởng vô phạt, hủy hoại tính trong sáng của tiếng Việt…

(more…)

“Đấu tranh này là trận cuối cùng” (1)

Tháng Tám 24, 2016

Thanh Sơn

Cuối cùng ta lại gặp nhau

Người xuống trước, kẻ xuống sau vài giờ?

Đã thề cùng đứng dưới cờ

Muôn năm xây dựng cơ đồ vẻ vang!

Mộng vàng, phút chốc lìa tan! (2)

Tám viên- Ba mạng- Bàng hoàng Đảng ta?

Bây giờ sinh hoạt Tam ca (3)

Bất bình gì, nói thẳng ra xem nào?

(more…)