Archive for Tháng Tám 15th, 2016

Tâm thư của công dân tỉnh Bắc Ninh.

Tháng Tám 15, 2016

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Gửi các ông, bà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; phản ánh về những sai phạm, tham nhũng của lãnh đạo, chính quyền các cấp ở địa phương tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: – Ông Nguyễn Phú Trọng; Tổng bí thư BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam

– Bà Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Quốc Hội;

– Ông Trần Đại Quang; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

– Ông Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng chính phủ

Chúng tôi; hàng trăm công công dân sinh sống và công tác trên nhiều địa phương tỉnh Bắc Ninh; gửi bức tâm thư này đến các ông, bà để thể hiện bằng ý chí, đồng lòng cùng toàn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cấp chính quyền quyết tâm chống tiêu cực tham nhũng nhằm mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

(more…)