Archive for Tháng Sáu 13th, 2016

KHOẢN NỢ TRONG NƯỚC CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN QUỸ BHXH

Tháng Sáu 13, 2016

phạm thành

3 năm tới ( 2016,2017,2018) tới chính phủ phải trả tới 75% nợ trong nước, năm nào chính phủ bội chi 6% GDP lấy tiền đâu để giải quyết khoản nợ trong nước này.

Muốn giải quyết khoản nợ này cách tốt nhất là đảo nợ. Có thể vay trong nước như huy động 500 tấn vàng ( khoảng 19,5 tỷ đô) trong dân đảo nợ phương án naỳ khó khả thi, hay vay nước ngoài về đảo nợ trong nước, nhưng nay các nguồn vốn nước ngoài này không vay được, VD như ODA ngừng vay từ năm 2017, hay vay được với lãi xuất rất cao.
Năm 2014 đảo nợ 70 nghìn tỷ VNĐ.
Năm 2015 đảo nợ 125 nghìn tỷ VNĐ.
Năm 2016 đảo nợ 95 nghìn tỷ VNĐ.

(more…)