Archive for Tháng Sáu 10th, 2016

Đày  hắn lên “Thiên Đường”.

Tháng Sáu 10, 2016

GS David Tran

Chuyện kể về một phiên xét xử tội hình ở chốn Âm Cung.

Untitled 1

Như mọi phiên xét xử khác, chủ tọa vẫn là Diêm Vương cùng các phán quan là hội đồng xét xử và hội thẩm đoàn. Tuy nhiên tất cả những tội đồ là những kẻ lúc còn trên dương thế đã vi phạm vào “luật Trời” định sẵn ở “Thiên Thư”, khi thác đi là lập tức bị quỉ sứ lôi hồn về “tạm giam” ở địa ngục và chờ ngày xét xử…. tuy nặng nhẹ khác nhau nhưng tất cả đều “đúng người đúng tội” chứ không một ai là oan trái và cũng chẳng có ai dám ăn đút lót, chạy án, chạy tội, bao che cho kẻ xấu hòng vu họa để cho người ngay phải mắc oan sai…mặc dù tuy là nơi âm phủ đa phần là  ma vương, quỉ sứ nhưng sự minh bạch và kỷ cương còn tốt hơn nhiều nơi trên dương thế nhất là ở “Đông Thắng thần châu và Nam Thiệm bộ châu” thuộc Đông Á và Đông Nam Á ngày nay luôn tự hào là chốn “thiên đường” nơi hạ giới. Vì một lẽ khi những ai phạm vào luật trời thì đều có đèn Trời soi xét và có sự giám sát của âm binh, âm tướng, thổ địa, thành hoàng chứng kiến đồng thời còn có quần chúng nhân dân thu âm, chụp hình quay phim cung cấp làm cứ liệu, vật chứng, nhân chứng nên mọi việc đều minh bạch rõ ràng… và những tội đồ đều cúi đầu nhận tội mà không có nửa lời kêu than…Do đó nơi pháp đình chốn âm cung không cần phải có Biện Sư, thầy cãi để minh oan cho tội phạm (vì có oan đâu mà minh) và cũng chẳng cần có công tố viên đọc cáo trạng và luận tội gì cả.

(more…)