Archive for Tháng Sáu 8th, 2016

Bà Đầm Xòe (BĐX) phỏng vấn cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD).

Tháng Sáu 8, 2016

BĐX:  thưa ông cựu thủ tướng,  xin ông cho biết những ngày qua ông sống không quyền lực thế nào?

NTD: Tui nhiểu lúc cảm thấy như rơi vào vũ trụ, không nơi bám víu. Xem ra thất quyền lực còn kinh khủng hơn thất tình. Thất tình anh còn có thể cua cô mới bù ngay, thất quyền lực thì coi như hết cơ. Nhưng cũng nhờ đó tui mới hiểu vì sao các bậc tiền bối ai cũng thích nắm quyền cho đến chết.

Đúng như cụ Ngyễn Khuyến ngày xưa từng nói:

“Còn quyền, còn tiền, còn đệ tử.

Hết cơ, hết vận, hết ông tôi”.

(more…)

 BARACK OBAMA  người bạn lớn  của dân tộc Việt Nam

Tháng Sáu 8, 2016

Phạm Ngọc Thái

Giá như ông Tổng bí thư của Việt Nam
Có được tấm lòng với nhân dân
bằng một phần ông ấy?

Hỡi những kẻ hại dân, hại nước!
Hãy dỏng ai mà nghe
Mở mắt mà nhìn
Bài diễn văn ông Obama đọc ở Mỹ Đình
Hôm 24 tháng 5
Trước 4.000 trí thức, sinh viên
Rằng:
–  Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận
Tự do báo chí
Quyền hội họp và quyền biểu tình…
Đó cũng là trong hiến pháp Việt Nam.

(more…)