Archive for Tháng Sáu 7th, 2016

GÓC KHUẤT CỦA LÃI DỰ THU, NỢ XẤU

Tháng Sáu 7, 2016
download
Lãi dự thu và nợ xấu chỉ là 1. Có thể chuyển sang nhau trong báo cáo tài chính  của ngân hàng.
Lãi dự thu NH để trong bảng tổng kết tài sản , còn nợ xấu  NH đưa ra ngoại bảng cân đối tài sản và trích lập dự phòng rủi ro.
Trong khi nợ xấu vẫn đang là vấn đề lớn gây áp lực tài chính với hệ thống ngân hàng thì một vấn đề nữa cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng là lãi dự thu.
Một tài sản đem đi thế chấp vào một khoản vay mà doanh nghiệp đã hoàn toàn phá sản nhưng tại sao ngân hàng không tất toán hẳn mà vẫn tính vào lãi dự thu đẩy đủ như bình thường? đây chính là góc khuất của nợ xấu.

(more…)