Archive for Tháng Sáu 1st, 2016

CHÍNH TRỊ LÀ SỰ NGHIỆP CỦA MỖI NGƯỜI DÂN

Tháng Sáu 1, 2016

13226694_1754699028083457_113269305808309158_n

Sau khi theo dõi chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của Oba ma. Ta thấy họ xây dựng một hình ảnh tổng thống quyền lực nhưng rất gần dân, ông bay sang Việt Nam bằng chiếc máy bay hiện đại như một tòa nhà 5 tằng,với một đoàn tùy tùng khoảng 1000 người, và đi lại bảo vệ ông bằng xe bọc thép, nhưng ông nhẩy từ xe xuống ăn bún chả đứng chú mưa vỉa hè hay tán ngẫu với dân và sinh viên Việt Nam.

Họ làm chính trị rất chuyên nghiệp chính trị là của toàn dân mà ai cũng tham gia và bị lôi kéo vào từ bà bán bún chả, sinh viên, người dân Việt Nam đều tham gia.

(more…)