Archive for Tháng Năm 1st, 2016

Biểu tình tại Sài Gòn, ngày 1.5.2016.

Tháng Năm 1, 2016

Biểu tình tại Hà Nội, ngày 1.5.2016

Tháng Năm 1, 2016

Tường thuật của Người Việt Xấu Xí.

Biểu tình tại Hà Nội, ngày 1.5.2015

Tháng Năm 1, 2016

Biểu tình tại Hà Nội, ngày 1.5.2016.

Tháng Năm 1, 2016

Biểu tình tại Hà Nội, ngày 1.5.2016.

Tháng Năm 1, 2016

Sơn Văn Lê 16 phút ·

 Tại Hà Nội, hơn 8 giờ sáng ngày 1.5.2016 người dân tham gia biểu tình đông đúc, đoàn dân đang tiến về trung tâm Hồ Hoàn Kiếm. Họ vừa đi vừa hát ”dây mà đi hỡi đồng bào ơi”. Họ phản đối Formosa hủy hoại môi trường, hòi yêu cầu nhà cầm quyền minh khai và trả lời cho về thảm họa môi trường do Formosa gây ra.