Bãi nhiệm TT Nguyễn Tấn Dũng trước nhiệm kỳ là “vi hiến”.  

Chương trình “Bàn tròn thứ năm” trên BBC kỳ này nói về nội dung “miễn nhiệm thủ tướng trước nhiệm kỳ có trái hiến pháp” hay không” ? Khách mời (trả lời các câu hỏi liên quan) gồm cựu đại biểu Quốc hội GS Nguyễn Minh Thuyết và Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Về nội dung “cơ bản”, hai vị khách mời có chung ý kiến về việc “miễn nhiệm” TT Nguyễn Tấn Dũng.
Ý kiến của GS Thuyết, cho rằng việc này (miễn nhiệm thủ tướng) “cũng bình thường thôi”, bởi vì “ở Việt Nam đảng Cộng sản VN lãnh đạo nhà nước và xã hội”. GS Thuyết đưa ra hai thí dụ về “tập quán” thay đổi nhân sự của đảng CSVN, ở hai kỳ đại hội IX và X của đảng CSVN.
Trước khi góp ý vởi GS Thuyết, tôi cho rằng, trong mọi trường hợp, “nội quy” và “cương lĩnh chính trị” của đảng tròng chéo, có lúc trùng lặp với các bộ luật quốc gia; có lúc Hiến pháp và các bộ luật về tổ chức (Quốc hội cũng như nhà nước) lại mâu thuẩn với những Quy định của đảng.
Theo logic, đáng lẽ “nội quy”, “cương lĩnh” của đảng là chuyện “nội bộ” của đảng. Còn Hiến pháp và các bộ luật là vấn đề thuộc về quốc gia.
Ngoại lệ Việt Nam, việc nhận định một hành vi, một quyết định của đảng có “hợp hiến” hay không, vì vậy đi ra ngoài những nhận thức “thông thường”. Tức là ta phải xét trên cả hai phương diện: nôi qui của đảng và luật quốc gia.
GS Thuyết có nói rằng luật pháp VN: “nó không chỉ có một con đường. Nó giống hệ thống giao thông, ngoài đường chính nó còn nhiều đường ngang ngõ tắt lắm, mà nhiều khi đi tắt còn nhanh hơn”.
Không thấy GS Thuyết chỉ ra “con đường tắt” nào để né hai điều 87 và 97 của HP 2013, nói về “nhiệm kỳ” của CTN và TT.
Và có thể “đi tắt” được hay không ?
Theo tôi là không. Bởi vì Hiến pháp là bộ luật cơ bản, có hiệu lực cao nhứt.
Về cách dùng từ” miễn nhiệm”.
GS Thuyết có cùng quan điểm với Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nhân trả lời trước báo chí (Infonet ngày 24-3). Hai bên đều sử dụng từ “miễn nhiệm” cho trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ý nghĩa của việc “miễn nhiệm” là thế nào ?
Theo Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị, do Trương Tấn Sang ký, điều 2 Giải thích từ ngữ. Vấn đề “miễn nhiệm” cán bộ được định nghĩa nguyên văn như sau:
”Miễn nhiệm” là việc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt chức vụ đối với cán bộ do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tớn nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do cán bộ gây nên.”
Ông Nguyễn Tấn Dũng (và hai ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng) chưa thấy có “vi phạm” những điều đã ghi trong Quy định.
GS Thuyết vịn điều 88 HP 2013 để cho rằng Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội “bãi nhiệm” thủ tướng.
Không ai phản bác nội dung này. Điều người ta muốn biết là lý do nào để chủ tịch nước “miễn nhiệm” thủ tướng ?
Điều 3 của Quy định 260-QD/TW nói việc “miễn nhiệm” phải đúng pháp luật, điều lệ, quy định hiện hành, phải có trên 50% thành viên các cấp thẩm quyền tán thành.
Đâu là con số trên 50% thành viên các cấp tán thành ?
Từ miệng của TT Nguyễn Tấn Dũng, trong buổi họp chính phủ cuối cùng ngày 27 tháng 3, ông nhắc lại việc ông được Trung ương “tín nhiệm” ở mức phiếu cao nhứt. Tức cao hơn cả ông Trọng.
Con số trên 50% “thành viên các cấp tán thành” không phải đến từ TƯ.
Vậy con số này đến từ đâu ?
Nếu đến từ BCT, việc này không “chính danh”, vì ai cũng biết rằng ông Trọng đã thay đổi nội qui (để dành phần tiện lợi).
Vì vậy việc sử dụng từ “miễn nhiệm” đối với ông Nguyễn Tấn Dũng (và những ông Sang, Hùng), hay ở các thí dụ mà GS Thuyết đưa ra, đều không phù hợp. Đưa trường hợp ông Khải lại càng không hợp cách, vì ông Khải có viết đơn “từ nhiệm“. Ông Dũng thì không.
Dĩ nhiên “chính sách” này là “chính sách” của đảng. Đảng giao công việc thủ tướng (cũng như chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội) cho người khác, qua việc bầu nhân sự bộ Chính trị. Ông Dũng không còn nằm trong BCT nên phải “rút”.
Việc này có vi hiến hay không ?
Câu hỏi hơi “lẩn quẩn”, vì quyết định của Đại hội XII là chuyện của “nội bộ” đảng CSVN.
Quy định chỉ ủy viên TƯ mới có thể làm chủ tịch nước hay thủ tướng là qui định của nội bộ đảng CSVN.
Vấn đề là, chiếu theo nội dung HP 2013, khi lên nhậm chức (một chức vụ nhà nước), bất kỳ một đảng viên nào cũng vậy, đều phải tuyên thệ “trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp”.
Đã đành, nói như GS Thuyết, “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Điều này đều được nghi nhận ở điều 4 bản Hiến pháp 1992 và 2013.
Ông Dũng, ông Sang… hay ông Phúc, ông Quang… ai làm thủ tướng hay chủ tịch nước, đều thể hiện ý nghĩa của việc đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội.
Nhưng hai bản HP này có điều khác nhau cơ bản:
HP 1992 qui định :
“Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
HP 2013:
“Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Có một nguyên tắc về luật, gọi là “luật về thời hiệu”. Một bộ Luật mới chỉ có hiệu lực đối với những “hành vi” xảy ra sau khi luật được ban hành (và được cơ quan chức năng tuyên bố có hiệu lực). Những hành vi xảy ra trước (khi luật ban hành) thì không được áp dụng (mà phải áp dụng bộ luật cũ, nếu có).
Đại hội IX và X, (kể cả 1/2 nhiệm kỳ Đại hội XI) áp dụng HP 1992. Nhưng 1/2 nhiệm kỳ (nhân sự Đại hội XI) và nhân sự Đại hội XII phải áp dụng HP 2013.
Trường hợp “bãi nhiệm” ông Dũng, ta phải áp dụng HP 2013.
Nếu “các đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”,
Nếu các đảng viên phải tuyên thệ “trung thành với Hiến pháp”,
Thì việc “bãi nhiệm” ông Dũng, hay việc ông này “nghỉ chính sách”, đều vi hiến.
Những vận động (của ông Trọng, ông Quang, ông Phúc, bà Ngân…), nếu có, nhằm “hạ bệ” Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng trước nhiệm kỳ đều “phản bội” Hiến pháp.
GS Thuyết, cũng như TS Hà Hoàng Hợp, nhiều lần nhấn mạnh ở việc “đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhà nước và xã hội”.
Vấn đề “đảng” ở đây là ai ?
Rõ ràng “đảng” ở thời kỳ ông Dũng làm thủ tướng (Đại hội X và XI), hay đảng ở thời kỳ Đại hội XII, thì “đảng” vẫn là “đảng”.
Điều quan trọng : ai nhân danh đảng ?
Ta thường nghe câu « lòng dân ý đảng ». Theo tôi, các việc hấp tấp muốn hất ông Dũng xuống là ý của ông Trọng (và ông Quang, ông Phúc).
Bây giờ đảng là ông Trọng, ông Trọng là đảng.
Ta có thể xem (ý của ông Trọng) là ý của đảng hay không ?.
Ý của đảng, theo nguyên tắc, là biểu quyết của TƯ. Mà từ miệng ông Dũng, TƯ đã bầu tín nhiệm ông cao nhứt.
Vấn đề là ông Trọng đã thay đổi “luật chơi” trong nội bộ đảng để giành chức TBT, đáng lẽ phải thuộc về ông Dũng.
Vì vậy, việc gấp gáp hạ bệ ông Dũng, cho thấy đó là hành vi chuyên quyền (hiển nhiên) của ông Trọng.
Vấn đề là ta không thể dùng luật quốc gia để nói về trường hợp “chuyên quyền” của ông Trọng.
Nếu xem Hiến pháp là cương lĩnh đảng, thì ông Trọng vừa vi phạm nôi quy, vừa không tôn trọng cương lĩnh của đảng.
Vấn đề có thể sẽ trầm trọng sắp tới.
Thông điệp “ráng sống cho tử tế” của ông Dũng hôm họp chính phủ cuối cùng, 27-3, có nhiều điều bí ẩn. Ông Dũng nói đó là “chương trình của ông Bình Minh”. Bình Minh này là ai, là Bộ trưởng bộ Ngoại giao? Chương trình “ráng sống tử tế” này ám chỉ ai, có ý nghĩa gì ?
Theo tôi, ông Dũng nhẫn nhịn “đi xuống” vì sợ rằng “đảng” (mà thực ra là ông Trọng và tay chân) sẽ “xử” luôn cả con cái, giòng họ của ông.
Ráng sống cho tử tế, mặc dầu nói về mình, nhưng theo tôi là gởi lại cho ông Trọng, ông Quang và ông Phúc…
Vì sao phải nói vậy ?
Vì không có “đảng” nào muốn hại thanh danh, trù dập cả con cái, giòng họ ông Dũng hết cả. Chỉ có ông Trọng nhân danh đảng, chuyên quyền, muốn làm như vậy mà thôi.
Ông Dũng nhắn ông Trọng, ông Quang, ông Phúc… ráng sống cho “tử tế” là có nghĩa đừng làm chuyện “bất nhân” như vậy.
Theo Facbook  NHÂN TUẤN TRƯƠNG

 

25 phản hồi to “Bãi nhiệm TT Nguyễn Tấn Dũng trước nhiệm kỳ là “vi hiến”.  ”

 1. Hàn Khánh Says:

  Bài viết hay, đúng là phải như vậy. Tại sao đảng phải hấp tấp hạ bệ ông Dũng, phải chăng có gì khuất tất? Theo tôi điều lệ của bất cứ đảng phái nào cũng phải đứng dưới Hiến pháp, đảng phái nào cũng phải tuân thủ hiến pháp của nhà nước, một đảng văn minh, một đất nước văn minh là phải như vậy.

 2. tôi yêu hà nội Says:

  Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời lẽ nhảm nhí nhằm chê bai, hạ bệ uy tín của các vị lãnh đạo cấp cao trong tổ chức Đảng. Cái gì cũng săm soi, trông chờ để đưa ra những ý kiến phê phán, trái chiều, chê trách đủ thứ.
  Chẳng biết các vị lấy tư cách gì mà phán xét mọi việc trọng đại của đất nước như thế? Chỉ giỏi chống phá, đạp đổ mọi thứ và có những suy diễn vớ vẩn rằng nội bộ lục đục, đấu đá chia rẽ giữa các phe cánh!

 3. huy thục Says:

  thực tình, tôi vẫn tín nhiệm các phát ngôn của anh Thuyết, bạn tôi. nhưng không hiểu sao trong buổi bàn tròn hôm ấy, ảnh lại có cách kiến giải kỳ quặc vậy. vừa đọc đến câu “…tôi thấy cũng bình thường thôi”, tôi đã lạnh cả sống lưng, càng đọc ảnh, sống lưng càng lạnh toát!

  • D.N.L. Says:

   Ông NMT.là “con bài” của tổng bí Trọng khi ông ta là người đầu tiên
   đưa ra yêu cầu NTDũng phải rời chức vụ thủ tướng trong một nước
   nằm dưới sự TOÀN TRỊ của đảng CS.
   Đó là một điều lạ,không thể xảy ra được nhưng ông ta đã “nổi tiếng”
   nhờ chiêu trò này đến nỗi có người nghĩ lầm ông ta ủng hộ dân chủ. chứ không phải”đảng chủ”.Rất tiếc là nay ông ta đã bị lộ !

 4. Tre VN Says:

  VN có 1 rừng luật nhưng khi làm thì người ta thực hiện bằng luật rừng! Đảng lãnh đạo nhưng lại đầu têu trước, hỏi làm sao mọi sự cứ rối tung lên!
  Lẽ ra, Đảng phải đề cao Hiến pháp do Đảng làm ra, đằng này lại… Hỏng quá mất rồi!
  còn cái ông 3d kia nữa, ông là người Chính phủ, mà Chính phủ là bên quốc gia dân bầu, cớ sao ông chỉ biết nghĩ mình là người của đảng, đảng cử thì làm, đảng truất thì mình nghỉ? té ra các bố chuyên ăn lương của dân mà chỉ làm việc cho đảng, như vậy có phải là bậy không nào?!

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “Lẽ ra, Đảng phải đề cao Hiến pháp do Đảng làm ra”

   Đảng đề cao Hiến pháp do Đảng làm ra đấy chứ! Cao hơn dân, nhưng không thể cao hơn Đảng được . Them made the damn thing!

   • Mon Souvenir Says:

    Hé hé… Bác Tre nói đúng đấy. Nó làm như thế là nó đè, nó ngồi xổm lên Hiến pháp (hiếp pháp) chứ nó có đề cao HP đáo đâu mừ!

 5. Trâu Trắng Says:

  “Ráng sống cho tử tế” là một thông điệp cười chảy cả nước mắt! Anh 3 Dũng vừa nhắn vừa nhe các anh Trọng- Quang -Phúc rằng, các anh triệt được tôi thế là sung sướng lắm rồi! Xin các anh cho con cái anh em, đàn em tôi sống với. Tuy nhiên theo quy luật của các hoàng đế Giao Chỉ đã tuyên: khi chúa chết thì đám nô tài cũng sẽ tan xương.

  • Kong King Says:

   thanh niên suy bụng ta ra bụng người giỏi quá, hãy nhìn lại bản thân mình đi xem đã sống TỬ TẾ đc chưa, nghe thấy sống tử tế sao không tự soi lại vào bản thân mình xem cuộc sống hàng ngày có giúp đỡ được ai cái gì không , cứ phải đi soi vào cuộc sống của người khác với đoán già đoán non làm cái gì

 6. HÀ TÂY Says:

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người được sinh ra giữa đồng đất Nam Bộ phì nhiêu, giữa những người dân trọng nghĩa hiệp, phóng khoáng, là người từ gian khổ hy sinh mà trưởng thành. Thủ tướng từng có những năm tháng lăn lộn, sống chết vì nhân dân và chiến sĩ để đánh giặc, thấu hiểu những gian nan cơ cực của người dân vùng đầu nguồn lũ.Từ một đất nước “thấp bé” trong khu vực, giờ đây tiếng nói của Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn. Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò hạt nhân đoàn kết, hợp tác khu vực của mình, mà quan trọng hơn hết thảy, đã biết tận dụng đến từng giây phút cơ hội quý giá để đấu tranh và bảo vệ cho chính lợi ích quốc gia mình. Đi từ niềm tin chiến lược, sách lược cân xứng, kết quả là ngày càng nhiều đối tác chiến lược đồng hành cùng Việt Nam. Thủ tướng đã có thái độ và hành động rất cứng rắn để bảo vệ chủ quyền.

 7. NÓI VÀ LÀM Says:

  Trong lời căn dặn chia tay những người ở lại trong ngày họp Chính phủ vừa qua, không chỉ những vấn đề chiến lược, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại rằng không để người dân vùng thiên tai bị đói. Giờ, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa Thủ tướng về nghỉ. Nhưng những gì mà Thủ tướng kiên cường đấu tranh, những gì để lại cho đất nước sẽ còn mãi trong lòng Nhân dân. Trong thời gian vừa qua, đông đảo nhân dân theo dõi những hoạt động quốc tế này trên truyền hình nhìn thấy những hoạt động sôi nổi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cử chỉ đàng hoàng, tư thế chững chạc trước mọi nguyên thủ quốc gia và chính khách lớn của thế giới, tương xứng với vị trí đang lên của Việt Nam. Trước tình hình này, tôi cũng đồng tình với nhiều người và cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể là một trong những người nắm bắt được xu hướng phát triển thời đại và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, đất nước”.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “những gì để lại cho đất nước sẽ còn mãi trong lòng Nhân dân”

   Đúng . Vinasin nè, Vinalies nè, rồi Vinaliesagain … Rồi phát triển mạnh mẽ COCC nè … Những thứ đó dân sẽ nhớ ơn mãi .

   “tương xứng với vị trí đang lên (tớ thêm) Chủ Nghĩa Xã Hội của Việt Nam”

   “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể là một trong những người nắm bắt được xu hướng phát triển thời đại và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, đất nước”

   Đúng . Nếu nhân dân cùng muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 1 lựa chọn khá tốt . Nhưng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới là lựa chọn hoàn hảo, nên đuổi cổ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho về mà làm người tử tế, không cho làm lãnh đạo nữa .

 8. chiên da diết kiến nghị Says:

  Nói thật ra, tớ nghĩ bài viết này cực kỳ nhảm nhí, như cái Hiến pháp -1 văn bản thế chế hóa các nghị quyết của Đảng- vậy .

  Hiến pháp, theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ là thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thôi . Bác Trương Nhân Tuấn mồm loa mép giải nâng nó lên thành 1 thứ văn bản tầm quốc gia cơ đấy!

  Mịa, nhảm nhí vừa vừa chớ!

  Vi hiến thì kệ xác chúng nó . Nghị quyết Đảng làm ra, có theo hay không là chuyện của Đảng, Hiến pháp cũng thế . Có phải là chuyện của dân đâu mà khéo vẽ chuyện! Kệ tía Hiến pháp & pháp luật của Đảng có được không ?

 9. hận cs Says:

  nói chung qui là theo đảng thì cái kết tao khỏe có chi mô sẻ đến với bác dũng

 10. Hoàng Hữu Mạnh Says:

  Hiến pháp là đạo luật tối cao, nói vi phạm mà cứ như đùa vậy nhỉ. Giờ hết nhiệm kỳ rồi ông Dũng thấy tuổi già sức yếu, muốn nhường lại cho lớp trẻ tuổi có năng lực hơn lên lãnh đạo đất nước vậy mà đám rận chủ lại xuyên tạc cho rằng thủ tướng bị miễn nhiệm. Dùng từ Miễ nhiệm có đúng không khi mà nó chỉ dành cho những người vi phạm bj xử lý. Giờ người ta rút khỏi trường chính trị cũng nghĩ ra đủ trò để bới móc.

 11. Trần Long Says:

  Nói bãi nhiệm thủ tướng thì cũng không phải, thực tế thì ông Dũng cũng đã phát biểu trước khi bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo là ông xin rút khỏi vị trí ứng cử viên để nhường lại cho các ứng cử viên trẻ và có năng lực. Giờ lại giở trò vu cho Đảng là miễn nhiệm ông Dũng. ông DŨng nói và làm sao lại vu khống cho Đảng là vi hiến. Cũng khó hiểu được, mà dùng từ miễn nhiệm hay bãi nhiệm với ông Dũng lại càng sai.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Ah, thế ra TL công nhận tài liệu tung ra trước hội nghị có dòng chữ “Tôi xin không tái cử” -được xem là của Ba Dũng- là legit.

   Nếu tài liệu đó là legit thì rõ ràng cả đám kền kền Đảng bu lại rỉa xác Ba Dũng nên ông gà mái mới phải “rút lui trong danh dự”. Sêm xít như là “trảm tướng”, hay đúng hơn, trảm tướng kiểu Trung Quốc, tức là triệt hết đường, chỉ còn 1 đường từ chức là sống .

 12. người chuyển lửa Says:

  Mất Chức Mới Làm Người Tử Tế
  Nhân chuyện Ba Ếch hưu non, muốn làm người tử tế …

  Ếch bà ơi hỡi ếch bà ơi!
  Làm người tử tế ở trên đời
  Nào đâu có dễ như mi tưởng
  Với bầy vẹm phỉ đảng đười ươi.

  Bởi mi chưa phải là con người
  Như bốn triệu thằng đảng của ngươi
  Làm người phải có tình yêu nước
  Còn mi chỉ yêu đảng mà thôi.

  Mà xét cho cùng nói thật ra
  Mi không yêu đảng chẳng yêu nhà
  Chỉ yêu quyền thế và danh lợi
  Có được là nhờ cái đảng ma.

  Vì thế mà mi đã tận trung
  Ra công phục vụ đảng gian hùng
  Để mà thâu tóm thêm quyền thế
  Bòn rút tài nguyên của núi sông.

  Bây giờ bị truất quyền tể tướng
  Lủi thủi về vườn trong đớn đau
  Cơ ngơi tài sản mi tham nhũng
  Cuối cùng cũng chẳng giữ được lâu.

  Rồi đây chó Lú, sói Đại Quang
  Cùng chồn Xuân Phúc, rắn Kim Ngân
  Xúm vào xẻ thịt cha con Ếch
  Tái diễn tấn tuồng đảng bất nhân.

  Mất chức mới làm người tử tế
  Tại quyền sao cứ mãi gian manh
  Súc vật thành người đâu phải dễ
  Mà người tử tế, chuyện cung trăng.

  https://fdfvn.wordpress.com

 13. Kong King Says:

  tôi thấy chẳng có gì là vi hiến cả, HIến pháp đã qui định “sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong.”, tức là phải bầu trước 2 tháng, còn nhiệm kỳ của thủ tướng với chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của quốc hội , bác DŨng hôm chia tay đã nói làm được 9 năm 10 tháng, thế là đúng quá rồi còn gì nữa mà gọi là “vi hiến ” , lạy các thánh

 14. bá kiến Says:

  Ông nào nói là vi hiến thì đọc lại Hiến pháp đi- Chương Quốc Hội và Chương Chủ Tịch Nước là đủ hiểu rồi- dốt đến thế là cùng.
  Hèn chi cứ bị gàn vào tội ” Phản động” cũng đúng, dốt còn hay chữ.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Đúng . Tớ đồng ý với ô Nguyễn Minh Thuyết, “cũng bình thường thôi”, bởi vì “ở Việt Nam đảng Cộng sản VN lãnh đạo nhà nước và xã hội”

 15. Thùy Linh Says:

  Công tác nhân sự được tiến hành vào kỳ họp cuối không có gì mâu thuẫn với luật định, theo đó cho phép kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ. Các chức danh kể trên cần kiện toàn vì sau ‪ĐHXII‬, những người đang giữ các vị trí này không tái cử Ban chấp hành TW.

  • Trần giả Tiên Says:

   Bớt SỦA đi Óc CHÓ dân Việt đã bị lũ bầy CS HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN đủ rồi.
   Bằng chứng đã bắt đầu LỘ từ chuyện VŨNG ÁNG chỉ có lũ ÓC CHÓ ngu lâu dốt bền nhờ cứt đảng mới còn tin vào lũ Việt gian cs bán nước hại dân nầy
   Hiểu chứ???

 16. Uy Do Says:

  Reblogged this on MY VIETNAM.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: