Thay đổi 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trước nhiệm kỳ là trái hiến pháp

Nguyễn Đăng Quang.

Sáng 21/3/2016, Quốc hội Khoá XIII khai mạc kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 19 ngày làm việc, chiều ngày 12/4 sẽ bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành ra hơn nửa quỹ thời gian (10 ngày rưỡi) để bàn bạc và quyết định nghị sự quan trọng nhất là “kiện toàn” bộ máy nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

Trước đó, theo thông tin từ Hội nghị Trung ương lần 2 Khoá XII ĐCSVN và Phiên họp thứ 46 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội Khoá XIII, thì tại kỳ họp cuối cùng này – kỳ họp thứ 11, từ ngày 21/3 đến 12/4/2016  – Quốc hội Khoá XIII sẽ tiến hành bầu mới 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Nếu chương trình nghị sự trên được tiến hành xuôn xẻ như dự kiến, thì đây là kỳ họp mà  Quốc hội sẽ phải thực thi một mệnh lệnh bất thường, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử ngành lập pháp nước ta! Đã 70 năm từ khi nước ta có Quốc hội, chưa khi nào, kể cả trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, biết bao công việc bộn bề, mà Quốc Hội đâu phải tiến hành một việc bất thường như vậy! Hoà bình đã lập lại 41 năm rồi, đất nước đang thanh bình, ổn định, tình hình có cấp thiết gì đâu mà phải tiến hành một sự việc bất bình thường, rất khẩn trương như trong thời chiến vậy, làm cho người dân Việt Nam và giới quan sát quốc tế thắc mắc, không thể không nghi ngờ!

Điều 87 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “ Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”.  Như vậy, nhiệm kỳ của ông Trương Tấn Sang, đương kim Chủ tịch nước, sẽ theo nhiệm kỳ của Quốc hội Khoá XIII, tức cho đến khi Quốc hội khoá XIII kết thúc ngày 22/5/2016, và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đến khi Quốc hội Khoá XIV triệu tập kỳ họp đầu tiên (dự kiến vào trung tuần tháng 7/2016). Theo quy định của Hiến pháp và cũng là thông lệ của Quốc hội, tại mỗi kỳ họp đầu tiên, Quốc hội mới sẽ bầu chọn ê-kíp lãnh đạo Nhà nước mới với nhiệm kỳ 5 năm, trong đó có 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt là: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Do đó, chiểu theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách nguyên thủ quốc gia ít nhất là cho đến trung tuần tháng 7/2016, tức là khoảng gần 4 tháng nữa! Cũng như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng và nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ tự động kết thúc vào trung tuần tháng 7/2016!

Như trên đã nói, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội mới thay cho đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó Chủ tịch Quốc hội mới sẽ điều hành Quốc hội cũ (Khoá XIII) bầu ra Chủ tịch nước mới thay thế đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sau đó, theo đề cử của Chủ tịch nước mới, Quốc hội cũ sẽ bầu Thủ tướng mới thay cho Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Và đến trung tuần tháng 7/2016, Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIV) sẽ triệu tập kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, chu kỳ trên lại được lặp lại một lần nữa để bầu ra 3 chức danh cao nhất của Nhà nước theo nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội Khoá XIV!  Xem ra việc thay đổi sớm 3 chức danh trên, đằng sau nó có thể ẩn chứa một động cơ gì đó không trong sáng! Không chỉ các nhà quan sát mà nhiều Đại biểu Quốc hội Khoá XIII cũng đoán biết được ý đồ thực sự của việc làm vội vàng và bất thường này là gì!

Phải chăng, khi không còn là Uỷ viên BCT nữa thì các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng không xứng đáng đảm đương chức vụ của mình thêm một ngày nào nữa? Tôi không nghĩ như vậy. Không nói đâu xa, chỉ xin nhắc lại trường hợp ông Nguyễn Minh Triết, người tiền nhiệm của ông Trương Tấn Sang. Ông Triết làm Chủ tịch nước trọn một nhiệm kỳ (từ 27/6/2006 đến 25/7/2011). Từ ngày 19/1/2011, ở tuổi 69, ông Triết nghỉ, không tham gia BCHTW và BCT Khoá XI nữa, nhưng không vì thế mà ông Triết phải thôi làm Chủ tịch nước sớm. Ông Triết tiếp tục đảm trách vị trí này cho đến hết nhiệm kỳ như luật định. Ngày 25/7/2011, Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIII) bầu ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước. Và đúng ngày 25/7/2011, ông Triết bàn giao chức Chủ tịch nước cho ông Sang! Như vậy ông Triết có đúng 6 tháng 6 ngày giữ chức Chủ tịch nước khi không còn là Uỷ viên BCT, chỉ là đảng viên thôi!  Nay, nếu ông Trương Tấn Sang ở lại ghế Chủ tịch nước cho đến hết nhiệm kỳ như Điều 87 Hiến pháp quy định thì “thời gian giữ chức CTN khi không phải là Uỷ viên BCT” của ông Trương Tấn Sang cũng không lâu hơn người tiền nhiệm Nguyễn Minh Triết 5 năm về trước!

Xin trở lại với chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII đang diễn ra. Theo dự kiến, từ ngày 31/3/2016, Quốc hội sẽ xem xét và tiến hành bầu cử (thực chất là miễn nhiệm) 3 chức danh là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trước thời hạn. Trong quá trình xúc tiến việc miễn nhiệm tại  kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội, có thể diễn ra 1 hoặc cả 3 kịch bản sau đây:

Kịch bản 1: Từ nhiệm: Cho đến ngày hôm nay, 21/3/2016, cả 3 ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng đều chưa có ai công bố và gửi đơn xin từ nhiệm đến Cơ quan có trách nhiệm là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn để thực hiện việc bầu mới thay thế một hoặc cả 3 vị trí trên trước thời hạn, vì việc này trái với quy định tại Điều 87 Hiến pháp hiện hành!

Kịch bản 2: Miễn nhiệm:  Từ trước cho đến nay chưa khi nào Quốc hội trong một kỳ họp lại xúc tiến việc  miễn nhiệm đồng loạt một lúc 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước cả!  Nếu Quốc hội muốn thực hiện  điều này thì phải dựa trên cơ sở thực tế, chẳng hạn như cả 3 ông giữ chức vụ trên đều không đủ trí tuệ, năng lực để thực thi trọng trách, hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tâm thần đột xuất hoặc tai nạn bất ngờ,v.v…Do đó, họ không đủ điều kiện sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Nếu kịch bản này xảy ra, tôi tin các Đại biểu Quốc hội sẽ không chấp nhận, và sẽ biểu quyết bác bỏ (không phê chuẩn) vì đây sẽ là một tiền lệ không hay cho ngành lập pháp nước nhà!

Kịch bản 3: Bãi nhiệm:  Kịch bản này lại càng không thể, vì cả 3 ông Chủ tịch nước,Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã và đang đảm nhiệm trọng trách của họ một cách “tốt nhất có thể”. Đến nay chưa có vị nào bị Quốc hội quở trách hay hạch tội vì hành vi tham nhũng, vi phạm đạo đức hay pháp luật, sao nhãng nhiệm  vụ hoặc bất tuân mệnh lệnh của Đảng. Do vậy, việc bãi miễn là không thể. Do đó, kịch bản này chỉ là giả thiết, không thể  xảy ra được!

Như vậy chỉ có Kịch bản 1 là hiện thực nhất. Do vì không có ai xin từ nhiệm nên có thể dẫn đến 3 tình huống sau:

1/. Ông Nguyễn Sinh Hùng, với tư cách Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, sẽ điều hành Quốc hội không bầu Chủ tịch Quốc hội mới và không đề nghị bầu lại Chủ tịch nước. Hai chức vụ này sẽ do Quốc hội mới (Quốc hội Khoá XIV) bầu trong kỳ họp đầu tiên vào trung tuần tháng 7/2016 tới.

2/. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không từ nhiệm và cũng không chấp nhận bị miễm nhiệm, sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ trong cương vị Chủ tịch nước cho đến hết nhiệm kỳ theo đúng quy định tại Điều 87 Hiến pháp 2013, đồng thời cũng sẽ không đề cử nhân sự cho chức vụ Thủ tướng mới!

3/. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kiên quyết không từ nhiệm và cũng không chấp nhận bị miễn nhiệm, tuyên bố sẽ cùng các thành viên khác của Chính phủ tiếp tục nhiệm vụ của Thủ tướng và của Chính phủ cho đến hết nhiệm kỳ đúng theo luật định.

Có lẽ, chỉ cần 1 trong 3 kịch bản nói trên diễn ra và cũng chỉ cần 1 trong 3 tình huống trên xuất hiện thì cũng đủ làm cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII lần này trở thành một kỳ họp khó quên, một cuộc đấu pháp lý hấp dẫn, vô tiền khoáng hậu, sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử lập pháp nước nhà!    

Nếu kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII tiến hành miễn nhiệm 3 ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng trong các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong khi cả 3 ông không có đơn từ nhiệm và không bị bãi nhiệm, thì đây là một việc hy hữu, chưa có tiền lệ ở Quốc hội nước ta từ trước đến nay, và đặc biệt việc làm này có thể là vi phạm Hiến pháp! Không thể viện dẫn Điều 8 và Điều 11 Luật Tổchức Quốc hội 2014 để biện bạch cho việc cùng một lúc miễn nhiệm trước thời hạn 3 chức danh chủ chốt của Nhà nước được. Luật Tổ chức Quốc hội 2014 là bộ luật dưới Hiến pháp, có giá trị thấp hơn Hiến pháp. Trong trường hợp này phải áp dụng Hiến pháp chứ không thể là Luật Tổ chức Quốc hội 2014 hoặc một bộ luật nào khác. Do đó việc miễn nhiệm 3 chức vụ chủ chốt của Nhà nước trong kỳ họp 11 Quốc hội Khoá XIII này là một việc làm – xét theo cả lý và tình – rất không nên, có phần vội vàng, bất cập, và nếu không dừng lại, cứ xúc tiến thực hiện sẽ là việc làm trái với Hiến pháp!  Rất tiếc là nước ta đến nay chưa có Toà án Hiến pháp, mặc dù đã từ lâu có rất nhiều đề xuất và kiến nghị nêu ra là phải thành lập!

Ngoài ra, một khả năng có thể xảy ra:  Nếu việc miễn nhiệm 3 chức danh lần này diễn ra được thuận lợi, mát chèo xuôi mái, mọi việc đâu vào đấy, tốt đẹp như mong muốn, nhưng trong cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XIV vào ngày 22/5/2016 tới đây mà có một trong 3 vị vừa được bầu vào chức vụ Tam trụ chẳng may lại không trúng cử Đại biểu Quốc hội, thì lạy bác, Đảng ta sẽ xử lý sao đây? Đây chỉ là một khả năng rất nhỏ, xác xuất cực thấp, và chẳng mấy ai tin là sẽ có điều này , song khả năng là khả năng, nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra, nhưng ta cũng nên lường trước việc có thể xảy đến để suy xét việc ta đang làm sao cho kín kẽ và phải lẽ!

Người viết bài này muốn đưa ra một số giả thiết cho sự kiện này và dự đoán những diễn biến sắp tới, song ngại sẽ đụng chạm đến nhiều người, nên xin được dừng ở đây. Mong độc giả có những suy đoán của riêng mình và chờ đón tình hình tốt đẹp sẽ đến trong tương lai!

Hà Nội, ngày 21/3/2016.

19 phản hồi to “Thay đổi 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trước nhiệm kỳ là trái hiến pháp”

 1. tôi yêu hà nội Says:

  Dân làm báo vừa rồi có bài với tiêu đề Nguyễn Tấn Dũng chống lại Trung ương Đảng, và rồi giờ Bà đầm xòe lại đóng góp về ” Thay đổi 3 chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trước nhiệm kỳ là trái hiến pháp”. Đúng là kẻ tung người hứng, thật biết phối hợp nhịp nhàng với nhau.
  Không biết các vị hiểu biết gì mà khẳng định như thật, rồi lại còn đưa cả luật, cả Hiến pháp vào như để minh chứng cho sự hiểu biết của bản thân vậy. Nhưng độc đi đọc lại toàn thấy sự phân tích nhảm nhí, không rõ ràng, chỉ là những suy nghĩ chủ quan!

  • Trần giả Tiên Says:

   Nầy Hà Lội ÓC CHÓ, lũ nghị gật ở quốc hụi của đất nước Hù chó chưa bầu bì mà đã biết thằng con nào ở vị trí nào rồi thì bầu bì làm chó gì cho tốn tiền dân.

   ==>TBT: Thằng Ba Trợn Trọng Lú
   ==>Chủi Tẹc nước: Đại Gian
   ==>Tưởng Thú: Phúc ZIKA (đầu nhỏ ở đỉnh vì nhiễm VI RÚT ZIKA)
   ==>Chủi Tẹc Hội Cuốc: Kim Tiền.

   • Hóng Hớt Says:

    Việc biết trước là điều đáng mừng chứ sao, toàn thể nhân dân đều đoán được, nghĩa là người dân có cái nhìn nhận đúng đắn giống nhau về lãnh đạo của mình. Chứ muốn giống Tư bản không, bầu cử không thể đoán trước được vì nó phải căn cứ vào túi tiền thằng nào nhiều, thằng nào vận động tốt.

   • Nguyệt Anh Says:

    Bầu cử như Mỹ xem thế nào nhé, một quốc gia luôn tự cho rằng là thiên đường của sự tự do và dân chủ thì lại mang một cách bầu cử kì lạ. Những người ứng cử vận động, tô diễn đủ kiểu. Tại vì nước Mỹ không bầu tổng thống theo phổ thông đầu phiếu (popular vote). Nước Mỹ bầu tổng thống theo Cử Tri Đoàn (Electoral College), nghĩa là người dân chỉ có quyền bầu các đại biểu (electors hay representatives) vào cử tri đoàn, rồi cư tri đoàn bầu tổng thống, chứ người dân không được quyền trực tiếp bầu tổng thống. So với Việt Nam, Đảng cử, dân bầu thì rõ ràng Việt Nam vẫn dân chủ hơn nhiều.

   • Trần giả Tiên Says:

    Hà hà 😀 😀 ÓC CHÓ CÁI nầy cũng khá, cũng biết chút tí về LUẬT bầu cử có hơn 100 năm của MỸ.

    Nhưng Nguyệt Anh ÓC CHÓ lở ĂN CHẤT THẢI (nếu không muốn nói CỨT) của ĐẢNG nên cũng phải ráng LẤP LIÊM xạo lờ, đánh lận con đen,SỦA lấy được để có CỨT mà ăn. 😀 😀

    Thêm nữa đất nước người ta chưa bao giờ tự XƯNG là “thiên đường” ngoài lũ Việt cọng “đỉnh cao” ÓC CHÓ mới tự xưng tự sướng XƯNG như vậy mà thôi, rõ chứ HỦI??? 😀 😀

    Nếu 😀 “người dân không được quyền trực tiếp bầu tổng thống” 😀 thì như vậy AI đã bầu “Cử Tri Đoàn” để quyết định thay MÌNH???

    😀 😀 ==> So với Việt Nam, Đảng cử, dân bầu thì rõ ràng Việt Nam vẫn dân chủ hơn nhiều.” <==:D 😀
    RÁNG LẤP LIẾM đi ÓC CHÓ .

   • Trần giả Tiên Says:

    “Việc biết trước là điều đáng mừng chứ sao”(!?)

    Hà hà 😀 😀 Đúng vậy, không BẦU BÌ cũng “biết trước” thì đã là sao(!?)

    ==> 😦 “(dốt) DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG” 😦 <==

    Đúng là ÓC CHÓ Hóng Hớt ngu lâu dốt bền, gioi SỦA lấy được theo định hướng hết thuốc chửa

   • Trần giả Tiên Says:

    Hà, hà 😀 😀 “Thiên đường” XHCN

   • Trần giả Tiên Says:

    Thiên đường HÀ LỘI

    Dịp cuối năm, nhiều Việt kiều về quê ăn Tết rất lo sợ tình trạng mất cắp hành lý theo kiểu “rút ruột” ở sân bay Nội Bài. Thực tế, hành lý bị “giam” ở sân bay quá lâu, trong khi các sân bay quốc tế chỉ sau 30 phút khách có thể lấy đồ, ra khỏi sân bay. Còn ở Nội Bài, mất gần 1 buổi sáng.

    http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=680340&stc=1&d=1414512044

   • Trần giả Tiên Says:

    Hà, hà 😀 😀 “Thiên đường” HÀ LỘI & lao động là vinh quang

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   TYHN đúng . Hiến pháp đâu phải là hiến pháp quốc gia như ở các nước tư bẩn . Hiến pháp VN chỉ là cương lĩnh & điều lệ của Đảng đã được thể chế hóa, mà cương lĩnh của Đảng thay đổi sao cũng được, phải uyển chuyển để tùy tình huống . Đảng có muốn xử dụng hay không, đó là chuyện của riêng Đảng, Nguyễn Đăng Quang biết cái thá gì mà nói .

   • Hải Đường Says:

    Có cái gì sai sai ở đây thì phải. Hiến pháp là của Nhà nước, nó được các nhà lập pháp đưa ra, nhưng đó không phải là bản chính thức. Rõ ràng là nhà nước đã cho nhân dân, các thành phần trong xã hội có đủ thời thời gian để góp ý, sửa đổi bổ sung để cùng hoàn thiện những quy định góp phần bảo vệ những quan hệ xã hội. Không có chuyện nó là của Đảng.

 2. Bối rối Says:

  “Người viết bài này muốn đưa ra một số giả thiết cho sự kiện này và dự đoán những diễn biến sắp tới, song ngại sẽ đụng chạm đến nhiều người, nên xin được dừng ở đây.” và rồi còn thêm “Mong độc giả có những suy đoán của riêng mình”. Cụ thể là suy đoán gì trước những lý luận vô căn cứ, lý lẽ xuyên tạc của tác giả bài này nhỉ. Dưới con mắt của các vị dân chủ thì nhìn đâu cũng thấy kịch bản, cũng thấy sự bất ổn.

 3. ThaiThu3D Says:

  Bây giờ mà các bác còn cho là : Trái hiến pháp thì thật buồn cười.
  Vì sao vậy? Hãy xem lại phát biểu của Tổng lú: Quốc hội là thể chế hóa các nghị quyết và quyết định của TW & BCT, tôi phải nói thật thế .
  Hiến pháp là do quốc hội đẻ ra nhưng quốc hội cũng chỉ là phường chèo (Mượn lời của báo “đoảng”) dưới sự đạo diễn của TW. Vậy quốc hội hay hiến pháp cũng chỉ là trò hề của csvn thì trái cái gì nữa?

 4. Hoàng Hữu Mạnh Says:

  Tự bịa ra rồi bảo là trái hiến pháp. Đó chỉ là cách nghĩ của các chú thôi. Đầu óc chẳng nghĩ ra cái gì tốt đẹp. Giờ đại hội xong rồi, bầu các vị trí chủ chố giờ lại khơi lại, tự vạch ra mấy cái kịch bản mơ hồ, không đúng sự thật để lừa người. Đúng là điên rồ và dỗi hơi quá mức đây mà.

  • Trần giả Tiên Says:

   HIẾN PHÁP CS là CHÓ gì đói với lũ bầy đàn cs??

   Lẵng lặng mà nghe Thằng Ba Trợn (TBT) CS Nguyễn Phú trọng tuyên bố:

   😦 ==>“HIẾN PHÁP là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào BẬC NHẤT sau Cương lĩnh của Đảng” <== 😦

   Hà hà 😀 😀 đã "bậc nhất" nhưng lại "sau Cương lĩnh" hết thuốc với lũ ÓC CHÓ SỦA lấy được.

 5. Nguyệt Anh Says:

  Cứ bảo Việt Nam không tự do, người dân không trực tiếp cầm lá phiếu. Tớ nói bầu cử như Mỹ xem thế nào nhé, một quốc gia luôn tự cho rằng là thiên đường của sự tự do và dân chủ thì lại mang một cách bầu cử kì lạ. Những người ứng cử vận động, tô diễn đủ kiểu. Tại vì nước Mỹ không bầu tổng thống theo phổ thông đầu phiếu (popular vote). Nước Mỹ bầu tổng thống theo Cử Tri Đoàn (Electoral College), nghĩa là người dân chỉ có quyền bầu các đại biểu (electors hay representatives) vào cử tri đoàn, rồi cư tri đoàn bầu tổng thống cho dù kết quả vận động thế nào thì cử tri đoàn quyết là phải theo, chứ người dân không được quyền trực tiếp bầu tổng thống. So với Việt Nam, Đảng cử, dân bầu thì rõ ràng Việt Nam vẫn dân chủ hơn nhiều.

 6. D.N.L. Says:

  Sợ trái Hiến Pháp không bằng sợ giặc Tàu cộng vì CsVN.đã nhận
  giặc làm thầy,làm đàn anh bảo kê cho ghế ngồi của chúng,cho nên
  việc này là… “đúng quy trình” của hiệp định Thành Đô (1990).
  Vấn đề là bao giờ nhân dân biết đoàn kết đấu tranh gây sức ép để chúng từ bỏ làm tay sai bán nước cho bọn bành trướng Bắc Kinh,
  trước khi qúa muộn ? Bao giờ ?

 7. người chuyển lửa Says:

  Tân Tứ Trụ Nhà Sản

  Tứ trụ mà sao chỉ thấy ba?
  Ba cây cột chống chênh vênh nhà
  Chiếc cột thứ bốn sao không thấy
  Tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng ra.

  Cuối cùng mới biết trụ thứ tư
  Không là cây cột thẳng ngay đơ
  Mà là cái lỗ sâu hoăm hoắm
  Rơi vào là thẳng cánh phù du.

  Ba cây cột chống làm sao vững
  Cột thì xơ cứng tựa bình vôi
  Cột thì mối khoét cơ hồ rỗng
  Thêm cái lỗ lù xả nước hôi.

  Ngôi nhà đã giọt lên đến nóc
  Chỉ chờ cơn bão sẽ đi đong
  Ba cột mốc meo và một lỗ
  Làm sao chống đở trận cuồng phong.

  https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: