ĐƠN TỐ GIÁC ông Lê Minh Trí, Phó Ban Nội chính Trung ương.

(Đ/v) – Ông Lê Minh Trí Phó Chủ tịch UBNDTPHCM hiện là phó Ban Nội chính Trung ương ký thông báo số 73/TB-UBND  để ngăn chặn công dân tố cáo 28 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận 9, tpHCM ăn hối lộ, và  tước quyền khiếu nại tố cáo của công dân.

 – Ông Lê Minh Trí phó Ban nội chính TW, bà Lê Thị Thủy phó tổng TTCP, ông Vũ Huy Tác phó Cục III TTCP lập biên bản giả, để báo cáo lừa dối Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Trung ương, lừa dối Đại biểu Quốc hội Bà Trần Thị Quốc Khánh nhằm bao che cho UBND TP.HCM tham nhũng trên 300ha (ba trăm hecta ) đất.

Kính- gửi:   – Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCNVN

  – Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng

  – Ông Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  – Ông Bộ Trưởng Bộ Công an Nhân dân Việt Nam

  – Ông Trưởng Ban nội chính Trung ương Đảng CSVN

Tôi tên là : Nguyễn Xuân Ngữ – 74 tuổi, CBHT, CCB, con LS.

Có nhà, đất số 166/6, KP Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ, Q9, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc  : Phòng C9, nhà 41 P. Phước Long B, Q 9, Tp.HCM

Điện thoại         : 0913777040.

CMND số         : 023030668 do CATPHCM cấp ngày 13/09/2004.

Cơ sở pháp lý để tố giác:

Vi phạm khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Điều 8 Luật tố cáo số 3/2011/QH13

–  Vi phạm Điều 30 Hiến pháp năm 2013

Điều 132, 174, 280, 281… Bộ Luật Hình sự

Vi phạm điểm b, c khoản 1. Điểm a, b. khoản 3 Điều 5. Và Điều 6 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 .

–  Ngày 30 tháng 3 năm 2013, từ đường Bưu điện tôi nhận được thông báo số 73/TB-UBND ( TB73 ), đề ngày 27/03/2013 do Ông Lê Minh Trí – nguyên Phó CTUBND TP HCM ký,  có đóng dấu UBND TP.HCM.

–  Ngày 15/ 6/  2013 Tôi đã  gửi đơn Phản đối thông báo này đến UBND TP.HCM và Ban Nội chính TW nhưng đến nay tôi chưa nhận được ý kiến hồi âm.

Nội dung  TB73 do ông Lê Minh Trí ký gửi đến tôi với  ngôn từ của  kẻ “ cả”

Tôi có cảm tưởng ông Lê Minh Trí đang  ngồi  trên đầu Cơ quan Lập pháp . Ngồi trên đầu Quốc hội nước CHXHCNVN. Trong TB73…Lê Minh Trí ngạo nghễ ra lệnh cho các Cơ quan  hành chính  Nhà nước Việt Nam một cách  láo xược  với  các cơ quan lãnh đạo Nhà nước, láo xược với  công dân. Bằng  chứng:

“  …kể từ ngày ban hành thông báo này, các cơ quan hành chính Nhà nước chấm dứt thụ lý giải quyết đối với vụ việc  tố cáo của ông Nguyễn Xuân Ngữ . Yêu cầu Ông chấp hành và thực hiện Văn bản số 227 /UBND-PCNC , ngày 19/ 01 /2011 của chủ tịch Ủy ban nhân thành phố …” ( Ông Nguyễn Thành  Tài lên chức CTUBNDTPHCM khi nào…. ?).

Ông Lê Minh Trí coi thường lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người còn sống Người nói : “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính Phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh tốt, thì đồng bào mới thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ ”…

“ Một là, người ta kêu về những cái mà bản thân bị thiệt thòi….Trách nhiệm của những người ở cơ quan Nhà nước..…người ở cương vị lãnh đạo phải giải quyết những điều người ta kêu với chúng ta…những người bị thiệt thòi, những người có những điều uất ức trong lòng.”

Ông Lê Minh Trí là một cán bộ cấp TW sao ông không nhớ lời dạy của  Bác Hồ…?

Mặt khác,  ông Trí là phó Ban Nội chính Trung ương mà không  biết các văn bản:

( i )  VB số 1644/TTCP-VP ngày 2 / 7 / 21012 của Thanh tra Chính phủ  .  Khoản b, mục 4.1 – Bước 1. Phần II của Văn bản 1644/TTCP-VP ; V/v hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài :

“ b. Đối với các vụ việc  qua rà soát mà kết luận  giải quyết chưa đúng pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền  sửa sai hoặc chỉ đạo sửa sai, điều chỉnh một phần hoặc hủy quyết định giải quyết sai trước đây và tiến hành giải quyết lại từ đầu theo đúng quy định của pháp luật .

 III. Một số vấn đề các tỉnh , Thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý:

– Đối với các dự án đã triển  khai đầu tư, đã thu hồi đất mà chưa có  phương án đền bù , hỗ trợ thì phải lập phương án bồi thường , để  đền bù, hỗ trợ mới cho người dân có đất bị thu hồi thực tế .

 – Đối với những vụ việc mà chưa được giải quyết do áp dụng quy định về thời hiệu khiếu nại thì nay vẫn phải tiếp tục giải quyết để chấm dứt được các vụ việc khiếu nại, tố cáo đó…

 Những vụ việc do giải quyết sai trước đây, nay do tự  nhận thức được hoặc do tổ công tác của các Bộ, Ngành Trung ương yêu cầu mà phải hủy quyết định sai đó để giải quyết lại thì sẽ tính là giải quyết lần đầu .Tuy nhiên, nếu thấy vụ việc phức tạp thì địa phương có thể xin ý kiến chỉ đạo của tổ công tác của Bộ, ngành Trung ương  ”…

(ii )  Công văn số 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ được ban hành nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

……Bên cạnh đó, trong Công văn này còn có mục lưu ý khi triển khai “giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài là công việc khó khăn, phức tạp. Do vậy, việc thực hiện quy trình ra thông báo chấm dứt phải được thực hiện đầy đủ và hết sức thận trọng…chú trọng chất lượng của quá trình giải quyết”.

Tôi tố cáo các hành vi của nhóm 28 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận 9 từng ăn hối lộ,  muốn chiếm đoạt và cố ý hủy hoại tài sản nhà tôi có giá trị 70-80 tỷ đồng. 13 năm qua  hoàn toàn chưa được chính quyền quận 9 và chính quyền tpHCM giải quyết , mặc dù Văn phòng Chính phủ đã 3 lần gửi Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

. Văn bản số 4642/VPCP-KNTN ngày 06/07/2010 của Văn phòng Chính phủ  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:“giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Ngữ, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ”

. Văn bản số 6687/VPCP-KNTN ngày 21/09/2010 : … “ Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết khiếu nại của ông Ngữ trước ngày 15/10/2010.”

Văn bản số 7398/VPCP-V1 ngày17/9/2015 của Văn phòng Chính Phủ nêu:  Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ . Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ  tướng Chính phủ kết quả giải quyết khiếu nại  của ông Nguyễn Xuân Ngữ trước ngày 30 tháng 9 năm 2015. Nhưng đến nay tháng 03/2016 UB NDTPHCM vẫn để chìm trong im lặng?

Cùng với các văn bản nêu trên, nhiều phiếu chuyển, công văn của các UB Quốc Hội, của các cơ quan TW Đảng, của nhiều đại biểu Quốc hội, như ĐB Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Hồng Điệp, Hoàng Như Hải, Phùng Khắc Đăng, Ngô Đại Tuấn, Trần Đình Long, Trần Hoàng Thám, Ngô Minh Hồng… Đoàn Đại biểu QHTPHCM chuyển đến UBND TP.HCM.

Đặc biệt có văn bản chất vấn của Đại Biểu Quốc hội, Bà Trần Thị Quốc Khánh chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về trường hợp UBND TPHCM tại sao  không giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngữ Q9, TPHCM liên quan đến vấn đề nhà đất, và Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng có văn bản gửi đến Ông Nguyễn Xuân Phúc khi ấy là Bộ Trưởng Chủ nhiệm VPCP. Đề nghị Ông Nguyễn Xuân Phúc xem xét giải quyết đơn KN của ông Ngữ …

– Ngoài ra còn có nhiều Cơ quan Báo, phương tiện truyền thông, và Đài truyền hình TW (VTVI) đã nhiều lần phát trên các chương trình Cải cách hành chính, Thời sự, … Nhiều Luật sư, Luật gia trong nước đều cho rằng UBND TP.HCM và UBND Q.9  cưỡng đoạt  3601m2 đất , lấy tài sản hợp pháp của tôi là vi phạm pháp luật.

– Câu lạc bộ truyền thông kháng chiến TPHCM – Khối Trí thức cũng có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét lại việc UBND Q.9 chiếm đoạt trái pháp luật nhà, đất, taì sản của tôi .

Ông Lê Minh Trí ký TB73 nhằm khỏa lấp để che chắn  không cho người dân tố cáo tổ chức ăn hối lộ quận 9 và đã thực hiện 7 quyết định của ông Lê Thanh Hải để tham nhũng gần 300 ha đất, số tiền bồi thường 150.000 đ/m2, tốn bao nhiêu tiền của ngân sách Nhà nước ? Số đất này  giờ đây vào tay ai ?

Tổ chức lãnh đạo chủ chốt quận 9 còn thông đồng, cấu kết với chủ tịch UBNDTP Lê Hoàng Quân  ngang nhiên cưỡng đoạt chiếm  trên 41 ha đất mặt tiền các con đường lớn trung tâm quận 9 : đường Lê Văn Việt, đường Man Thiện , đường Lã Xuân oai, đường Bưng Ông Thoàn, bồi thường với giá 150.000 đến 300.000,đ/m2  hiện nay phân lô bán nền với giá 15 – 20 triệu đồng/ m2  số tiền  thu từ bán đất này có nộp vào ngân sách không ?  Tôi nói cưỡng đoạt đất của dân vì :

– Không có bản đồ quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt

– Không có quyết định thu hồi đất theo quy định của luật đất đai

– Không lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt ….

Ông Lê Minh Trí là cán bộ thế  nào ? Xin Quý vị Lãnh  đạo Đảng, Nhà nước và độc giả trong nước, ngoài nước coi bài viết  trên Báo Người cao tuổi ( số 63 ( 678) ra ngày 06/ 8 / 2009 ) viết về ông Lê Minh Trí khi làm chủ tịch UBND quận 1 đã có:  hành vi  “ không còn tính người  bắt tay liên kết với tội phạm mang 2 án tù chung thân để đàn áp hàng loạt cán bộ lão thành, hưu trí  có 40 – 45 – 50 tuổi đảng để “ cưỡng ép thu gom tài sản của dân bán cho nhà đầu tư để trục lợi ”.

 1. 1. Ông Nguyễn Minh Chươngcán bộ hưu trí, tổ trưởng tổ dân phố 97, khu phố 6 ( KP 6), phường Bến Thành, quận 1, 73 tuổi đời, 42 tuổi đảng, Bí thư chi bộ 6/5 “ 27 hộ dân trong tổ 97 và cá nhân tôi rất bức xúc và không đồng tình với chính quyền ( CQ- do Lê Minh Trí là CTUB quận  ) quận 1 thiếu dân chủ, không công bằng, vô cảm và không còn tính người. Cố ý làm thay nhà đầu tư, áp đặt giá bồi thường cho dân quá rẻ mạtđề nghị chính phủ sớm vào cuộc… 
 2. 2. Ông Ngô Tiểu, cán bộ hưu trí, 65 tuổi đời, 40 tuổi đảng, thường chú tại 289 Trần Hưng Đạo, quận 1 đại diện cho 200 hộ dân tại dự án 74 Hồ Hảo Hớn … “Là người tham gia suốt cuộc khách chiến chống Mỹ tôi thấy chưa có nơi nào cưỡng chế người dân vào ban đêm như UBND quận 1. Các ông Lê Minh Trí chủ tịch UBND quận 1… đã lợi dụng việc đầu tư để lừa dân, dối Đảng, cấu kết với tư nhân, dùng quyền lực cưỡng ép thu gom tài sản của dân bán lại cho nhà đầu tư để trục lợi, gây cho hàng ngần người dân mất nhà ở, mất việc làm, mất nguồn thu nhập nuôi cả gia đình. Họ tước đoạt tài sản của dân một cách trắng trợn, chà đạp lên cả luân thường, đạo lý. Tôi phê phán UBND TPHCM về việc người dân khiếu kiện gay gắt giữa trung tâm thành phố mà UBND vẫn vô cảm không giải quyết  ”.
 3. 3. Bà Tạ Thị Tú Hoàng… Công ty Savico cả gan rao bán nhà và đất của tôi trên mạng trong khi chưa có một quyết định nào thu hồi đất của tôi, tôi vào phòng làm việc gặp phó chủ tịch quận 1 thì nhân viên văn phòng UBND quận 1 chỉ tay vào đó là nhà vệ sinh…
 4. 4. Bà Nguyễn Thị Châu, 70 tuổi ở 74 Hồ Hảo Hớn quận 1 : “ vợ chồng tôi đều là cán bộ nghỉ hưu. Chồng tôi công tác ở ngành công an 70 năm tuổi đời, 41 tuổi đảng, tối đến cả 2 vợ chồng già vẫn phải giữ xe đạp để kiếm sống. Tối hôm đó, ông ấy đang thắp bó nhanh lên bàn thờ tổ tiên, bỗng nhiên mấy người ở quận 1 vào quát tháo bắt dập tắt ngay để cưỡng chế. Họ tìm đối tác đầu tư là người có tiền án, tiền sự xấuở tập đoàn công ty Đức Khải, giám đốc là ông Phạm Ngọc Lâm, 2 lần đi tù , vụ án Năm Cam và vụ án Tân Trường Sanh đều dính. Họ đuổi hàng ngàn người dân ra sống cảnh màn trời chiếu đất. Ngày giỗ cha đã không cho cúng, họ còn niêm phong nhà ”.
 5. Ông Trần Hữu Nghĩa, 73 tuổi tham gia cách mạng năm 1949, nghỉ hưu tại 145 đường Lê Thánh Tôn, quận 1 : “ Chính quyền quận đã dùng quyền lực của dân trao cho để cưỡng chế ép thu tài sản của dân bán cho nhà đầu tư kiếm lời trục lợi …làm hàng ngàn người dân đau khổ ”.
 6. Ông Nguyễn Văn Điển, 60 năm tuổi đời, vào đảng năm 1971, thượng tá công an nghỉ hưu năm 2000… tại 74 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1 : “ chính quyền quận 1 đứng đầu là Lê Minh Trí chủ tịch ủy ban quận đã lợi dụng chức quyền làm những điều có hại cho dân, hại cho chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… ”.
 7. Ông Nguyễn Xuân Thu,62 tuổi, thường trú tại 147 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1 : “trong suốt cuộc khánh chiến chống Mỹ tuy ăn ngủ ngoài rừng thiêng, nước độc tôi không sợ, nhưng bây giờ mất nhà của vì chính quyền cưỡng chế thì quá đau lòng. Chính quyền quay lưng với dân mà ôm ấp nhà đầu tư thì không thể chấp nhận …Người dân biết trông nhờ vào ai để được bảo vệ… UB phường Cô Giang ký công văn hăm dọa : ai đọc báo, bán báo, photo báo thì bị bắt”.
 8. Ông Nguyễn Văn Sâm, 70 tuổi, 7 lần được gặp Bác Hồ, ông Nguyên là thuyền trưởng Tàu Không số, dũng sĩ diệt Mỹ … cha ruột ông Sâm vào Đảng năm 1927 do 2 nhà CM Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai kết nạp… . Hiện nghỉ hưu tại Lô E, chung cư quận 10 : “ Tôi hết tin vào những việc làm của UBND quận 1. Trên đời này chưa ai cưỡng chế dân vào ban đêm. Bọn tham nhũng bây giờ như con vi rút ỷ thế lộng quyền, là mảnh đất thuận lợi cho bọn cơ hội, bọn phản động lật đổ chính quyền…Lúc đó Bác Tôn nói với ba tôi rằng : Những thằng tham ô này nếu không trị ngay mà để chúng ngóc đầu thì dân chết hết ”.

–  Trong TB 73 do ông Trí ký còn cố ý bao che cho hành vi “vừa ăn cướp vừa la làng”: “ Ủy ban nhân dân thành phố nhận thấy vụ việc tố cáo của ông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật …”.

– Tôi xin được hỏi ông Lê Minh Trí:  Cơ quan có thẩm quyền Nhà nước là những cơ quan nào? Quyết định giải quyết hoặc biên bản giải quyết đâu? Giải quyết thời gian nào ngày, tháng ? “…giải quyết đúng pháp luật” là Luật pháp Nhà nước hay luật rừng?

– Đề nghị ông Trí giải trình rõ  theo quy định tại Nghị định số 90/2013/ND-CP ngày 08 / 8 /2013 về “ Trách nhiệm giải trình  …”.

Nói gọn là: Thông báo 73/TP-UNND do ông Trí ký và công văn 227/UBNDD-PCN ngày 19/01/2011 do ông  Nguyễn Thành  Tài  ký  ! Tôi cho rằng hành vi này của hai ông phó CT UBND TP.HCM là ngồi lên Hiến Pháp và Pháp Luật của nhà nước CHXHCNVN, coi thường kỷ cương  (vi phạm luật công chức). Và còn là hành vi chạy tội cho phó chủ tịch UBND Q.9 Nguyễn Văn Thành !để lừa dối các cơ quan có thẩm quyền của tpHCM và các cơ quan hữu quan của Trung ương

Ngoài việc ký TB 73, ông Lê Minh Trí cấu kết với Lê Thị Thủy phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Vũ Huy Tác Cục phó Cục 3 lập “BIÊN BẢN THỐNG NHẤT GIẢI QUYẾT vụ việc ông Nguyễn Xuân Ngữ tố cáo lãnh đạo UBND Q.9 vi phạm pháp luật trong dự án khu CNC , Q9, TPHCM số 26/BB-UBND-TTCP, ngày 10/01/2013 là hành vi hèn hạ, vu khống, lập tài liệu giả mạo để lừa dối Thủ tướng Chính phủ, lừa dối công luận của Lê Minh Trí, Lê Thị Thủy và Vũ Huy Tác.Công dân có nhận thức rằng Thanh tra Chính phủ là cơ quan trung tâm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại – tố cáo.

Ban nội chính Trung ương là cơ quan nòng cốt thực hiện Luật thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng.

Hai cơ quan trên là nòng cốt của Đảng, Nhà nước, nhưng không hiểu sao những cán bộ  như ông Lê Minh Trí, bà Lê Thị Thủy, ông Vũ Huy Tác lại luồn sâu, leo cao vào được các cơ quan này, thì làm sao xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được,làm sao người dân bị oan không càng ngày càng đông, khiếu kiện càng trở nên phức tạp.

Tôi kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng , Ban Nội chính TW ,Tổng TTCP có thể phối hợp với UBNDTPHCM tổ chức buổi họp, tiếp xúc, đối thoại để giải quyết vụ việc này trên cơ sở công khai minh bạch, khách quan, dân chủ đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật nhằm vạch trần bộ mặt gian dối của Lê Minh Trí và Lê Thi Thủy, Vũ Huy Tác. Buổi tiếp xúc này có mời cơ quan Báo giới, phương tiện truyền thông địa phương, TW và đại diện cơ quan Công An tham dự để nắm thông tin sự việc..

Tôi cũng đề nghị Ban Tổ chức TW Đảng xem xét, đối chiếu với Điều lệ Đảng để có kết luận Lê Minh Trí, Lê Thị Thủy có đủ tư cách là một đảng viên ĐCSVN và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét có nên sa thải ba phần tử này ra khỏi hàng ngũ cán bộ viên chức nhà nước không?

Buộc Lê Minh Trí, Lê Thị Thủy, Phó Tổng  TTCP  phải thu hồi lại  thông báo số 73 ngày 27/03/2013 và  thông báo số 26/BB-UBND-TTCP ngày 10/01/2013 và phải xin lỗi Tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi cam đoan những việc tôi trình bày trong đơn này hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước.

Trân trọng cảm ơn!                                         

                                                                        Quận 9, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

Người tố cáo

 

Nguyễn Xuân Ngữ

 

 

 

 

9 phản hồi to “ĐƠN TỐ GIÁC ông Lê Minh Trí, Phó Ban Nội chính Trung ương.”

 1. chiên da diết kiến nghị Says:

  “ Chính quyền quận đã dùng quyền lực của dân trao cho để cưỡng chế ép thu tài sản của dân bán cho nhà đầu tư kiếm lời trục lợi …làm hàng ngàn người dân đau khổ ”

  A đáng!

  Ông Nguyễn Văn Sâm, 70 tuổi, 7 lần được gặp Bác Hồ, ông Nguyên là thuyền trưởng Tàu Không số, dũng sĩ diệt Mỹcha ruột ông Sâm vào Đảng năm 1927 do 2 nhà CM Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai kết nạp… . Hiện nghỉ hưu tại Lô E, chung cư quận 10 : “ Tôi hết tin vào những việc làm của UBND quận 1. Trên đời này chưa ai cưỡng chế dân vào ban đêm. Bọn tham nhũng bây giờ như con vi rút ỷ thế lộng quyền, là mảnh đất thuận lợi cho bọn cơ hội, bọn phản động lật đổ chính quyền…Lúc đó Bác Tôn nói với ba tôi rằng : Những thằng tham ô này nếu không trị ngay mà để chúng ngóc đầu thì dân chết hết ”

  Trời có mắt, và Ông Trời cũng có khiếu hài hước rất “đen”!

  “là mảnh đất thuận lợi cho … bọn phản động lật đổ chính quyền”

  Thế thì tớ ủng hộ tham nhũng . Bây giờ mới hiểu tại sao trí thức XHCN khoái Ba Nhái! “Yếu tố dân chủ” là ở đây ?

 2. tôi yêu hà nội Says:

  Có một sự thật mà có lẽ nếu không nói chắc mọi người thừa hiểu: chẳng hiểu sao mấy vụ việc kiểu này chẳng có báo đài nào đưa tin thế nhưng Bà đầm xóe luôn đưa ra những thông tin “nhanh chóng” nhất, dường như là cả ngày chỉ chờ chực mấy vụ việc kiểu này ròi đưa tin viết bài. Và điều quan trọng là độ chính xác, tin cậy thì chẳng đâu vào đâu cả, đọc bài rồi mà cái dọng lại trong tâm trí là sự nghi ngờ!
  Nếu lương tâm nghề báo không có thì đừng nên cầm bút nữa!

  • Trần giả Tiên Says:

   “Có một sự thật mà có lẽ nếu không nói chắc mọi người thừa hiểu: chẳng hiểu sao mấy vụ việc kiểu này chẳng có báo đài nào đưa tin”

   “CÓ MỘT SỰ THẬT” (!?) 😀 😀 😀

   Đúng là ÓC CHÓ cứ giả đui, giả điếc như thế nầy thì chỉ để thiên hạ cười VÃI ĐÁI trên đầu ấy nhá. 😀 😀

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   TYHN yên trí lớn đi, tớ đọc mấy tin này chỉ thấy buồn cười cho cái đám ngu muội 7 lần được gặp Bác Hồ, ông Nguyên là thuyền trưởng Tàu Không số, dũng sĩ diệt Mỹ … cha ruột ông Sâm vào Đảng năm 1927 do 2 nhà CM Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai kết nạp… này thôi, chớ tớ điếu ủng hộ tụi nó . Ngược lại, tớ quyết đứng về phía Đảng đuổi cổ tụi nó, không cho tụi nó giỗ cha luôn!

   Chính vì cái đám giặc này mà đất nước mới ra nông nỗi . Đảng trừng phạt là đúng lắm!

   Được/bị Nguyễn Văn Cừ & Nguyễn Thị Minh Khai dụ dỗ theo Cộng Sản mà còn lấy làm tự hào, không biết nhục . Chết đi cho đất nước bớt mấy thằng phá hoại!

 3. Trần giả Tiên Says:

  BÀI HAY mời các bạn đọc

  MỘT NÉT bản lĩnh “ỨNG VIÊN TỰ DO”

  CUỘC ĐỐI ĐÁP TRONG ĐỒN CÔNG AN PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ

  Bà Nguyễn Thúy Hạnh
  5h30 chiều 19/6/2014, tại đồn công an Lý Thái Tổ:
  – Tên chị là gì?
  – Nguyễn Thúy Hạnh.
  – Chị thường trú ở đâu?
  – Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  – Họ tên bố mẹ chị là gì?
  – Này anh, tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, tôi thừa tư cách pháp nhân để tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, yêu cầu các anh không được nhắc tên bố mẹ tôi ở đây nhé!
  – Họ tên anh, chị, em, của chị?
  – Tất cả anh chị em tôi đều đã qua 18 tuổi, họ chẳng liên quan gì đến hành động của tôi cả, nên chẳng việc gì tôi phải nói tên họ của họ ra đây với các anh!
  – Chị ra vườn hoa Lý Thái Tổ làm gì?
  – Cho tôi hỏi lại, anh có mang dòng máu Việt trong người không mà hỏi tôi ra đó làm gì? Còn nếu anh vẫn muốn nghe tôi nói, thì đây: Tôi ra đó để thét lên:
  ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!!
  ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ TẬP CẬN BÌNH!!!
  ĐẢ ĐẢO HÈN NHÁT VỚI GIẶC TÀU!!!

  Bà Nguyễn Thúy Hạnh bên tượng đài Lý Thái Tổ 14-3-2014
  – Hôm nay chị ra đây có theo sự xúi giục và lôi kéo của ai, tổ chức nào ko?
  – Có!
  – Ai, tổ chức nào?
  – Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi ra đó!
  – Chị ra đó có được ai cho tiền không?
  – Đó là một câu hỏi xúc phạm góc thiêng liêng nhất của trái tim. tâm hồn tôi, và xúc phạm tổ quốc tôi, nhân dân tôi.
  – Đảng và nhà nước đang tích cực dùng biện pháp ngoại giao để kiên quyết yêu cầu TQ rút giàn khoan đó, các chị đi biểu tình thế này chỉ làm mất trật tự, ảnh hưởng đến các cơ quan và người dân đang làm việc.
  – Ô hô, ngoại giao kiểu gì mà mấy chục năm nay hết mất đất lại mất đến biển đảo. Chỉ tính trong vòng chưa đến 50 ngày nay cái giàn khoan HD 981 kéo vào vẫn bình yên ở đó, lại còn đang xuất hiện HD 982. Suốt 4000 năm ông cha ta chưa bao giờ sợ giặc Tàu, chính bởi tinh thần đó nên đến giờ mới vẫn còn cái đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam này, nếu ông cha ta cũng ngoại giao kiểu kỳ quặc như bây giờ thì chúng ta đều đã mang quốc tịch Trung Quốc từ lâu rồi, và đang khóc hận mất nước như người Tây Tạng.
  – Các chị kêu gào thế nhưng nếu cho ra Hoàng Sa Trường Sa thì các chị có dám ra không?
  – Ơ hay, chúng tôi còng lưng đóng thuế nuôi các anh để làm cảnh à? Còn nếu các anh khiếp nhược hết rồi thì cũng khỏi phải thách, chúng tôi sợ gì mà dám hay ko dám?
  – Chị có biết là chị vi phạm pháp luật ko?
  – Luật gì nhỉ? Anh hãy nói cho tôi biết là tôi vi phạm luật gì?
  – Thủ tướng đã nhiều lần nhắn tin đến từng số điện thoại cấm tụ tập biểu tình trái pháp luật sao các chị vẫn cố tình tập trung ra đó?
  – Ơ, lạ nhỉ, ai đời đầy tớ lại CẤM chủ như ở Việt Nam không. Và ông ấy nhắn tin cấm biểu tình trái luật, nhưng làm gì có luật biểu tình mà bảo là trái luật?
  – Chị đã đọc nghị định 38 của thủ tướng chưa, hành vi tụ tập đông người gây rối là trái pháp luật.
  – Chính các anh bắt chúng tôi về đây mới là gây rối. Chúng tôi đầu trần tay không, đứng im một chỗ, chẳng giằng co đánh đập ai. Mà chính cái nghị định 38 của các anh cũng là vi hiến. Thế nào là tụ tập, thế thì các anh đến mà bắt các đám cưới, đám hỏi, đám tang, đám sinh nhật.. và quốc hội họp cũng là tụ tập đông người đấy!
  – Các chị ra đó không xin phép là vi phạm luật pháp rồi.
  – Xin phép ai, xin phép cái gì? Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, quốc hội còn nợ dân cái luật biểu tình mấy chục năm nay, đến giờ đã có luật biểu tình đâu mà bảo chúng tôi không xin phép?
  – Trước đây chị đã có tiền án tiền sự nào chưa?
  – Tôi đã vài lần bị bắt về trại Lộc Hà, và về đồn công an Mĩ Đình khi biểu tình chống Trung Quốc, như thế có phải là tiền án tiền sự không nhỉ?
  – Đó là những ý kiến của chị, nhưng chị đã bị đưa vào đây là vì hành vi phạm pháp luật, vậy thì đề nghị chị làm một tờ tường trình.
  – Đừng nói đến 2 cái từ ‘tường trình” ấy nhé! Tôi chẳng làm gì sai, chỉ có các anh sai khi bắt chúng tôi vào đây, tôi tường trình cái gì, không bao giờ! Nếu các anh cứ cố tình bắt tôi viết rồi mới thả, thì tôi ko cần ra nữa đấy, các anh cứ việc giữ tôi ở đây đến bao giờ cũng được, và thời gian đó cũng chính là cuộc biểu tình của tôi chống Trung Quốc.
  – Thôi thì chị cứ tạm ngồi đây đã.
  – Đề nghị các anh ghi lại đầy đủ những câu trả lời của tôi hôm nay vào biên bản, và đó là những câu trả lời của tôi, tôi chịu trách nhiệm, nên các anh ko phải lo về trách nhiệm tác nghiệp.
  – !!!
  – Và yêu cầu các anh trả lại tôi cái biểu ngữ để mai tôi còn đi biểu tình!!
  Đứng dậy, tôi nói với tất cả những công an ngồi đó:
  – Tôi tin rằng, nếu cởi bỏ những bộ cảnh phục kia thì tât cả các anh cũng sẽ hét lên: “ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!” như tôi, trừ khi không có dòng máu Việt chảy trong người các anh!
  (7 người chúng tôi bước ra ngoài khi trời đã tối, trong vòng tay của bạn bè.Tôi lên xe phóng thẳng về bệnh viện Thanh Nhàn kịp cho bác Trâm ăn bữa tối).

 4. Trần giả Tiên Says:

  “Ông Lê Minh Trí 😦 coi thường lời dạy 😦 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người còn sống Người nói: 😀 😀

  ==> 🙂 “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính Phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh tốt, thì đồng bào mới thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ ”… 😀 😀 hài vãi đái 😀 😀

  Lê Minh Trí BIẾT TỎNG cái trò LƯU MANH, XÃO TRÁ, CƯỚP tài sãn nhân dân trong CCRĐ 1953 của HÙ CHÓ và HÙ CHÓ đã giết hơn 172.000 người dân vô tội, thì lời DẠY xạo LỜ nầy làm sao nó TIN(!?) 😀 😀

  NHƯNG dù sao nó cũng “ĐANG HỌC và làm theo đạo CỨT” của NGỢM (ý lộn) ấy mà, phải nên KHEN NGỢI chứ.
  Phải không các “cán bộ lão thành, hưu trí có 40 – 45 – 50 tuổi đảng”??? 😀 😀

  Hà, hà 😀 😀 còn kêu gọi lũ “PHẢN ĐỘNG” ngoài nước (độc giả …, ngoài nước) đọc làm chó gì???? 😦 😦

  ==>Toàn một lũ đảng viên, “cán bộ lão thành” ở rừng vào thành phố, nhờ “ƠN BÁC ƠN ĐẢNG” đi CƯỚP tài sản dân Miền Nam, bị Trời TRẢ BÁO.

  Bây giờ bị chúng CƯỚP lại thì có gì mà than với trách, kiện với cáo. 😦 😦
  Hài vãi đái.
  ĐMCS đi chết đi là vừa. 😀 😀

 5. Hoàng Xuân Says:

  Bác Ngữ năm nay 74 tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như em bé vậy?
  Trong đơn của Bác cháu thấy danh mục các nhân vật Bác “kính gửi” toàn là bọn trùm của chúng cả. Chẳng có thằng nào trong số đó đủ trong sạch và đủ sức mạnh để giải quyết đồng bọn của chúng đâu. Có cướp của các Bác chúng nó mới có tiền mà phè phỡn, bọn đầu nậu ở Hà Nội này đều được chia phần cả đấy Bác Ngữ ạ.
  Bác hãy ráng dạy con cháu tìm cách hạ bọn chúng để lấy lại những tà sản đã mất thôi.

 6. nhan Says:

  Thật buồn và đau lòng về những trường hợp oan sai. Một người bạn phục viên của tôi nói là. Bây giờ là thời chó ăn cứt chó. Họ ăn cướp hết của nước của dân họ ăn cướp đến cả những đòng chí cũ của họ

 7. CLGT mấy thằng phản động Says:

  Sự thật cái cc chứ thật, 74 tuổi rồi thì an phận thủ thường không chịu đi thuê mấy thằng nhà báo rẻ rách viết bài vu khống người khác rảnh dái vcl. Toàn là bịa đặt, viết tiếng Việt còn sai chính tả tùm lum ngu vcl. Chỉ có mấy đứa ngu mới tin bài này là thật :)). Bày đặt bịa ra 8 cái tên xàm lôz nữa chứ đúng là ngu đéo tả được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: